EU-valet, fiskeripolitik och kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD) är ett av få svenska partier som har en utmejslad och formulerad fiskeripolitik. Kanske inte så konstigt med tanke på deras starka fäste i frireligiösa miljöer och i skärgårdssamhällen i Göteborgsområdet. Politiken är utformad innan EU:S nya fiskeripolitik var genomförd och de viktiga punkter KD ställer upp överensstämmer till stor del med EU_s nya fiskeripolitik. Kristdemokraterna menar:

  • – Att de gemensamma EU-regler om ursprungsmärkning som finns skall efterlevas. Kraven på märkning bör dessutom kompletteras med ett krav på att ange fiskens hotbild i det område där den fiskats.
  • Att ett system med så kallade kilowattdagar införs för fisket i Östersjön.
  • Anpassa fiskeflottans kapacitet till en lång- siktigt hållbar förvaltning av fiskebestånden.
  • Att redskapen anpassas till ett mer uthålligt och i längden lönsamt fiske, det vill säga de minsta fiskarna bör inte fastna i näten..
  • Att de för fisken viktigaste lekområdena stängs för allt fiske under hela lekperioderna.
  • Att bottentrålning endast tillåts efter prövning av miljökonsekvenserna för aktuella områden.
  • Att EU:s fiske i andra länders vatten måste följa FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Detta innebär hänsyn till lokalbefolkningens möjligheter att försörja sig genom fiske.
  • Kompensera yrkesfiskarna för de extra kostnader som uppstår i samband med åt- gärder för att förhindra bifångst av tumlare.
  • Att det småskaliga fiskets villkor stärks i Sverige.
  • Att den svenska fiskeförädlingsindustrin utvecklas.

Förslaget om kilowattdagar är inte genomförbart då EU har beslutat att ITQ ska införas i allt fiske för båtar över 12 meter. För båtar mindre än så beslutar de nationell parlamenten om hur fisket ska regleras. I övrigt är punkterna en blandning av detaljförslag och generella förslag utan direkt innehåll. En del av detaljförslagen kan kanske verka lite märkliga, men i stort finns egentligen inget att invända mot kristdemokraternas fiskeripolitik. Alf Svensson, EU-parlamentsedamot för KD, är också uttalad anhängare av EU:s gemensamma fiskeripolitik. I likhet med alla svenska EU-parlamentsledamöter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!