Stenrev bra för torsken

I Danmark har det under 100 år tagits bort stenrev och stenar från havsbotten. De har främst använts till att bygga pirar och hamnar. De har dessutom ökat de områden på vilka fiske med snurrevad och bottentråls kunnat bedrivas. Borttagandet Läs mer…

Advertisements

Dansk minister vill utvidga bottentrålsförbud i skyddade havsområden

Hösten 2013 infördes bottentrålförbud i flera kustnära Natura-2000-områden i Danmark. I Sverige finns sen mycket lång tid tillbaka ett trålförbud längs hela kusten med viss undantag och dispenser. Det danska förbudet innebär en 240 meters buffertzon omkring rev inne i Natura Läs mer…