Dansk minister vill utvidga bottentrålsförbud i skyddade havsområden

Hösten 2013 infördes bottentrålförbud i flera kustnära Natura-2000-områden i Danmark. I Sverige finns sen mycket lång tid tillbaka ett trålförbud längs hela kusten med viss undantag och dispenser. Det danska förbudet innebär en 240 meters buffertzon omkring rev inne i Natura 2000-områden där bottentrålning inte tillåts. 

Danmarks livsmedelsminister Dan Jørgensen vill för sin del utöka trålförbudet till fler Natura2000-områden. Det handlar om totalt 10 områden varav några där också svenska och tyska fiskare är verksamma. Han har därför begärt ett möte med ansvariga ministrar från Sverige och Tyskland för att diskutera frågan. Mötet ska äga rum redan den 26 juni.

Danska fiskare är kritiska till det förbud som finns och än mer kritiska till ett utökat förbud:

Danmarks Fiskeriforening PO har samtidig lagt stor vægt på, at fiskeriet ved stenrevene ikke skal besværliggøres unødigt, fordi der skal være en fast bufferzone omkring revene. Fiskeriet vil nemlig blive besværliggjort ved nogle af revene med en bufferzone på 240 meter, og det forsøger Danmarks Fiskeriforening PO at undgå.

– Vi har i fisket ved stenrevne op imod 100 år, og det beviser, at natur og fiskeri kan eksisterer side om side. Vi tager hensyn til revene, og derfor efterspørger vi en smidighed, så fiskeriet ikke bliver unødigt besværliggjort af bufferzonerne, forklarer Svend-Erik Andersen.

– Derfor forekommer det os også, at man med udspillet om et forbud mere tænker på at lave en lovgivning for lovgivningens skyld, tilføjer han.

Det är ju inte heller så att bottentrålning äger rum på stenrev eller klippbottnarna. Skulle det ske blir trålarna sannolikt skadade. Däremot är det intressant för yrkesfisket att fiska i närheten av stenreven då det finns mycket fisk och kräfta på mjukbottnar i dessa områden. Trålfisket är därför inget egentligt hot mot stenreven vilket de danska fiskarna också framför:

Derfor undrer han sig over, at Fødevareministeriet i sin pressemeddelelse om arbejdet med at udpege revene nu direkte siger, at ”en af de største trusler mod rev i de danske farvande er fiskeri med bundslæbende redskaber” – altså trawlfiskeri.

– Trawlfiskerne har ikke interesse i at fiske på stenrevene. Det ødelægger vores grej at trække over et stenrev, så derfor er det en meget underlig udmelding fra ministeriets side. Ikke mindst i lyset af den gode og redelige dialog vi har haft med NaturErhvervstyrelsen, siger Svend-Erik Andersen.

Bottentrålning skadar utan tvekan bottnarna på olika sätt. Det tror jag står ganska klart. Ett större problem är dock överfiskning. Något som naturligtvis är lättare att gör amed hjälp av trål än med garn. Det är självklart inte heller omöjligt med garn förstås och det förekommer många ställen i världen där småskaligt fiske med vad, fällor och garn totalt fiskat ut enskilda fiskbestånd. Dessutom är det så att många små båtar också fiskar med tål så det småskaliga kustnära fisket är i så fall också en del av problemet. De största fiskebåtarna är dock inte en del av problemet. De fiskar inte torsk eller annan bottenlevande fisk. De använder inte bottentrål (något som folk utan insyn och många miljövänner har svårt att fatta liksom de har noll koll på andra saker inom fisket, exempelvis är denna artikel om dansk bottentrålning illustrerad med en snörpvadsbåt för tonfiskfiske i sydligare hav).

Klart är emellertid att bottentrålning inte kan förbjudas helt. Det skulle inte bli några räkor, inte tillräckligt med kräftor och väldigt lite torsk om ett sådant förbud infördes. Inom vissa områden kan det dock vara möjligt och det kanske inte bör anses vara omöjligt med lite större fredade områden inom skyddade områden som Natura 2000-områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!