Mycket liten tobiskvot detta år

Tobiskvoten i år blir mycket liten. Det påverkar främst det danska fisket då huvuddelen av tobisen fiskas av danska fiskare. Även norska och svenska fiskare påverkas men inte lika mycket. Totalt får de danska fiskarna en kvot på 82 273 Läs mer…

Advertisements