Små tobiskvoter för 2022

Den 25 februari publicerade ICES (Internationella havsforskningsrådet) kvotråden för årets tobisfiske som vanligtvis startar den 1 april. Återigen är det frågan om små kvoter. Något som skulle göra det besvärligt för det yrkesfiskare som gjort sig beroende av tobisfisket. Det är framförallt några danska yrkesfiskare som befinner sig i den situationen, men kanske även några svenska som har danskflaggade båtar. Tobis fiskas främst av danska och norska fiskare samt till en mindre del av svenska fiskare.

Enligt rådet från ICES blir det nollkvot i område 1r och 4 medan rådet för område 2r är 71 859 ton. Danska yrkesfiskare är mycket missnöjda med ICES rådgivning:

Det er en skuffet lokalforeningsformand for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, der har læst rådgivningen fra ICES:

– Der er behov for en ny tilgang i ICES til udnyttelse af de kortlevende arter som tobis og brisling, hvor forskerne anerkender, at man ikke behøver være lige så forsigtige som f.eks. ved rådgivningen for torsk. Fiskerne har gang på gang oplevet, at selv en lav gydebiomasse kan resultere i en kæmpe rekruttering, hvilket faktisk også var tilfældet i 2016, lyder det fra Jesper Juul Larsen, der foruden at være formand for Sydvestjysk Fiskeriforening også er formand for Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri i Danmarks Fiskeriforening.

ICES rekommendationer:

Läs mer om tobisfiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!