Ahlström & Larsson Fiske AB

Ahlström & Larsson Fiske AB ägs förmodligen av den yngste av Tor Ahlströms (den som köpte den första fiskebåten med namnet Ganthi) söner, Bror Ahlström, tillsammans med Jonas Christer Ahlström (son eller sonson?) och Per-Olof Larsson. Bror Ahlström är alltså farbror till Tore Ahlström med bröder (Torönland HB), Ove Ahlström (Ganthi), förmodligen till Dan Arne Thomas Ahlström (Spero) samt morbror till bröderna Claesson (Ginneton). Bolaget är ägare till GG 206 Danö. Danö är en av Sveriges stora pelagiska trålare, dvs en båt som fiskar i huvudsak sill, skarpsill och makrill.

Per-Olof Larsson sitter även i Sveriges Fiskares Riksförbunds styrelse (om han blev omvald på senaste kongressen som ägde rum för nån vecka sen). Han och hans kompanjoner dömdes 2003 till 54 000 kronor i böter för otillåtet trålfiske av hovrätten för västra Sverige samt att betala tillbaka värdet för fisken som var 298 956 kronor. Enligt en del källor (Urban Bryngelds blogg som numera inte är tillgänglig på nätet) berodde tjuvfisket enbart på att bestämmelserna på den tiden var så förvirrade att ingen kunde hålla reda på dem:

För att återgå till fallet med den dömde fiskaren:

Han dömdes alltså för att ha ”bedrivit fiske” under det av SFR påtvingade helgstoppet. Ett helgstopp som alltså ironiskt nog påtvingades, inte av Fiskeriverket utan av precis den organisation den dömde själv sitter med i! Nu kan det hända att han inte var med i styrelsen vid den tiden som det beslutades om helgstopp och det kan också vara så att han som ordförande i Fiskebäcksavdelning var motståndare till just helgstoppet. Jag har faktiskt ingen aning, det får ni fråga honom själv om, men det är väldigt viktigt att det kommer fram att det inte var Fiskeriverket som arbetade för att införa dessa regleringar utan att de i själva verket lades fram av vår egen organisation SFR!

Vi skall ta en liten titt på termen ”bedrivit fiske”, han dömdes alltså för att ha ”bedrivit fiske” under förbjuden tid (under ett helgstopp, alltså inte någon form av tid för fredning, lekperiod eller dylikt). Hans advokat Erik Bergenhem påpekar i DN: ”Att fiskaren visserligen letade efter fisk när det var förbjudet att fiska men att redskapen sattes i sjön först när fiske blev tillåtet.”

Här har vi ett tydligt exempel på vad Peter Olsson menar när han i samma artikel påpekar att: ”Reglerna är så komplicerade att de som skall kontrollera oss inte ens kan dem.”

Fisken vet ju inga gränser, så när vi letar skarpsill i Östersjön så gillar fisken ibland att uppehålla sej precis inom en trafiksepareringszon eller kusttrafikzon. När vi söker efter fisken letar vi naturligtvis även efter den i dessa områden. När man väl funnit ett område med lite mera fisk så brukar man naturligtvis snirkla lite fram och tillbaka för att finna det optimala stället att sätta ut trålen för att maximera fångsten per trålad timma.

Det är alltså denna typ av ”eftersök” som den dömde fiskaren ägnat sej åt under den förbjudna tiden. Han har innan midnatt på söndagen sökt efter fisken så att han kunde på ett så optimalt sätt som möjligt sätta ut trålen när det några timmar senare blev lagligt att ”börja fiska”.

De två faktorerna jag tidigare nämnde medför naturligtvis att det blir en del ”letande” inom kustrafikzonerna och separeringarna. Enligt den internationella sjölagen har ”vessels engaged in fishing” rätt till undantag från de regler som vanligtvis gäller i dessa områden. När vi väl letar fisk i dessa zoner så är det inte sällan som VTS:er och Kustbevakningen påpekar att vi endast får uppehålla oss i zonerna med redskapen väl i sjön. Deras definition av begreppet ”bedriver fiske” är alltså när redskapen väl är i vattnet.

Hovrätten gör en annan tolkning av begreppet och dömmer alltså fiskaren för att ha ”bedrivit fiske” när han sökt efter fisk på söndag kväll innan midnatt.

Det är möjligt att reglerna faktiskt var förvirrande på den tiden. Men numera gäller andra regler om indviduella säljbara kvoter (ITQ). På prov visserligen och inte inom allt fiske. Men detta system verkar ha effekten att fisket koncentreras till ett antal större företag som tar över allt fler kvoter och köper upp allt fler fiskebåtar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!