Bröderna

Det vadlag som kom att kallas ”Di Spee” (de unga) bildades år 1900. Det var det tredje vadlaget som bildades på Rörö. Medlemmar i laget var Oskar Olofsson, Charles, Oskar och Olle Olsson, Hans Corneliusson, Karl-Petter och Alfred Larsson, Gustav Olinder Gustavsson, Sven och August Bryngelsson, Olof Olausson, Alban Berntsson, Otto Malmgren och Harald Johansson. Båtarna var Bröderna och Tärnan. Vadlaget upplöstes 1922.

Innan vadlagen bildades var garnfiske och backefiske det vanliga på Rörö. Fram till slutet av 1700-talet dominerade backfiske totalt.  Under sillperioden på 1700-talet blev det vanligare att fiska med landvad. På 1760-talet och 1770-talet fanns det 8 kända backebåtar och minst ett vadlag. 1791 fanns det två vadlag.  I början av 1900-talet infördes snörpvad, båtarna fick motorer och den moderna utvecklingen av fiskeflottan tog fart.

GG 3 Bröderna fick motor 1906 och ägdes av Oskar och Charles Olsson. Den båten ersattes 1910 GG 421 Bröderna på 26 ton. Ägare var samma bröder. 1938 såldes båten och samma år köpte Olof Olsson en ny båt som fick samma namn. Den användes främst för frakt av fisk mellan Rörö och Göteborg. 1954 köpte Erik Nilsson och Leif Rossvik båten och fortsatte med att frakta fisk. 1960 ersattes den av en ny båt med samma ägare och som också sysslade med fiskfrakt, GG 265 Blenda. Blenda såldes 1974. Leif Rossvik hade innan han blev delägare i GG 421 Bröderna varit delägare i GG 887 Ester som var en av båtarna i vadlaget Polen-Ester. När båten var nyinköpt till Rörö var Martin Rossvik delägare liksom Johan Johansson och Oskar L. Olofsson. Ester användes till vadfiske på vintern och till fraktfart med fisk övriga delar av året.

Vadlagets andra båt var GG 397 Tärnan som ägdes av bröderna John, Albert, Johan och Martin Johansson samt Oskar L. Olofsson. På vintern användes båten till snörpvadsfiske och övriga tider på året som fraktbåt för fisk. Martin och Johan Johansson samt Oskar L Olofsson blev senare delägare i GG 887 Ester som ju användes på samma sätt. Men då hade Martin Johansson bytt efternamn till Rossvik. Martin Johansson Rossvik var en tid också medlem i vadlaget Svanen (”Svannarna”).

Fiskebåtar Rörö

Från vänster: ”Ejdern”, ”Milton”, ”Bröderna”, ”Svanen”, ”Milly”, ”Skandia” och ”Polen”.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!