Remøy

Det finns en rad fiskeri-, offshore och shippingföretag i Norge som ägs av personer med efternamnet Remøy. Sannolikt är de släkt på nåt sätt då de alla hör hemma i Fosnavåg. Förutom en familj som äger Remøy Shipping AS (moderbolag Remøy Holding AS) så är alla de andra inblandade i fiske. Släktskapen är oklar och alla företagen tillhör de större inom det norska fisket.

Stig Remøy äger Olympic Shipping AS, Olympic Prawn AS och andra företag i fiskeri och offshorebranscherna.  I Olympic Fiskeri AS är han minoritetsägare. Minoritetsägare i Olympic Shipping AS är Bjørn Inge Kvalsund och i Olympic Prawn är Runar Larsen minoritetsägare. Olympic Shipping är i huvudsak ett offshorebolag och varje enskilt fartyg ägs av ett  enskilt kommanditselskap.

Olympic Prawn AS äger räktrålaren Olympic Prawn på 2 232 ton, Nordøytrål AS, som ägs av Stig Remøy, äger räktrålaren Nordøytrål på 1 476 ton och den jättelika trålaren M 102A Juvel på 5 500 ton som ägs av Emerald Fisheries AS, ett systerbolag till flera Olympic-bolag. Juvel ägnar sig åt krill-fiske runt Antarktis. Minoritetsägare i Emerald Fisheries är en familj Ervik plus många andra.

Såväl Olympic Prawn som Nordøytrål ingår som partners i försäljningsbolaget Coldwater Prawns of Norway. Ytterligare två båtar ingår i partnerskapet, Remøy, som ägs av vad som sannolikt är en annan gren av samma släkt Remøy som äger Olympic-gruppen, och Arctic Swan på 2 574 ton som ägs av Einar Jan Remøy och hans rederi Remøy Rederi AS. Einar Jan Remøy är sannolikt bror till  Stig Remøy.

Räktrålaren Remøy på 2 598 ton ägs av  Remøy Havfiske AS som är ett dotterbolag till Remøy Sea Group AS. Ett annat dotterbolag är Remøy Viking AS som äger fiskebåten Remøy Viking på 2 350 ton, Fosnavag Shipping AS är ett annat dotterbolag i koncernen och det sysslar också med transport av fisk med hjälp fisktransportfartyg som kan ta mot last ute till havs. Ett sådant är Viktoria Viking, ett annat Viktoria Lady och ett tredje Gripfisk. Ägare till Remøy Sea Group är Jack Egil Remøy, sannolikt ytterligare en bror.

Den största företagsgruppen som här ska beskrivas är Rem Offshore ASA och  Remøy Fiskeriselskap AS som ägs av Barentz AS som i sin tur ägs av Åge Johan Remøy som också sitter i styrelsen för många andra fiskeriföretag. Sannolikt är han ytterligare en bror. Tidigare har familjen Sævik ägt en minoritetsandel i Remøy Fiskeriselskap via sina bolag Kings Bay AS, Kings Cross AS och Sævik Invest AS.

Familjens stora företag är dock som redan nämnts  Rem Offshore ASA. Ett företag som också kontrolleras via Barentz AS. Rem Offshore ASA har 250 anställda. I Rem Offshore AS är Olympic Ship AS och systerbolag ägare av 9% av aktierna medan Barentz AS (inkl dotterbolag) äger 69% och Frank Robert Remøy via  RF Invest AS och Havtrål AS äger 0,3%. Det sistnämnda bolaget ägde tidigare en trålare vid namn Remøyfjord på 1 538 ton som innan dess bar namnet Ocean Trawler (jmfr företaget Ocean Trawlers)

Torsk- och räktrålaren Hopen på 2 652 ton drivs av Remøy Fiskeriselskap och verkar ägas av Rem Offshores dotterbolag Rem Maritime AS. En ny Hopen är dock beställd.

Hopen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS 130120. Ovan nämnda båt Remøy Viking heter numera Reval Viking och är hemmahörande i Estland. Den ägs av Reval Seafoods Ltd i Estland, som sannolikt är ett dotterbolag till Remøy Sea Group.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Remøy”

Kommentarer är stängda.