Konsumenter driver på utvecklingen mot hållbart fiske, eller?

MSCEn ny världsomspännande konsumentundersökning visar att svenskarna är mycket måna om att fisken de köper är miljömärkt. Hela 70 procent av de som handlar fisk vill att butiker ska saluföra miljömärkt fisk, och nästan lika många är bekymrade över tillståndet för fiskarna i havet. Men när konsumenten besöker en restaurang är det betydligt färre som anser att det är viktigt att kunna välja miljömärkt fisk, 49 procent.

– Det kan bero på att vi inte är vana att se MSC:s miljömärke i samband med våra krogbesök. Men nu är ett trendbrott på gång – intresset från restauranger som vill MSC- certifiera sig ökar, säger Minna Epps, verksamhetschef för Marine Stewardship Councils (MSC:s) östersjökontor.

Första krog i Stockholm som nappat på att certifiera sig är restaurang B.A.R. Från och med nu kommer deras matgäster kunna välja ett miljömärkt alternativ:

– Det känns bra att kunna bidra till att fiskar fångas hållbart. Vi märker redan att vårt arbete ger ringar på vattnet, då vi fick vår leverantör att ta in miljömärkt fisk, säger Daniel Frick, delägare i BAR.

Trender på land påverkar fiskarna i haven

Konsumentundersökningen avslöjar även att 6 av 10 konsumenter håller med om att fiskarna i haven har nått en kritiskt låg nivå och kommer försvinna om vi inte gör något. Lika många anser att om de väljer hållbart fångade fiskar, hjälper de till att bevara fisk för framtida generationer.

Här verkar konsumenterna ha rätt – de får stöd i en ny forskningsrapport (publicerad i den vetenskapliga online-tidskriften Public Library of Science) som visar att i områden som fiskats enligt MSC:s regler ökar fiskarna fem gånger mer än de bestånd som studien jämförde med.

– Det känns bra att äntligen kunna visa detta på ett vetenskapligt sätt. Det tar tid att se förändringar i havet och därför var studien möjlig först nu när fisken enligt MSC:s regler funnits i över tio år, säger Minna Epps.

Antalet MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter på den svenska marknaden har ökat och närmar sig 1000 olika produkter.  Internationellt ligger Sverige på tredje plats vad gäller igenkänning av MSC:s miljömärke, 38 procent av fiskkonsumenterna känner igen miljömärket – en ökning med 10 procent på ett år.

– Vi har stora förväntningar att leva upp till och är glada för att konsumentundersökningen visar på så stort engagemang för hållbart fiske. Och att de verkligen ser vårt miljömärke som ett sätt att komma tillrätta med problemen med överfiske i haven, säger Minna Epps.

Konsumentundersökningen

MSC har beställt en återkommande studie som mäter attityder och beteende kring miljömärken, hållbart fiske och MSC. Totalt genomfördes 5 977 intervjuer i tio länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Holland, Frankrike, Kanada, USA, Australien och Japan mellan den 15:e februari och 23:e mars 2012.

Resultaten av undersökningen är representativ för den vuxna befolkningen som köper fisk och skaldjur minst en gång varannan månad. Den svenska delen av studien visade att:

– 38 procent av de som köper fisk känner igen MSC:s miljömärke, varav 9 procent beskriver det som ett märke för ett hållbart fiske.
– Över hälften (57 procent) håller med om att antalet fiskar i havet är på en kritisk nivå och att vi kommer att ta slut på fisk om inget görs.
– Drygt en tredjedel (36 procent) kan tänka sig att betala lite mer för miljömärkta produkter.
– En tredjedel (35 procent) säger att de köper mer fisk i dag än för ett år sedan.
– Fyra av tio (39 procent) skulle köpa mer fisk om de var säkra på att den var hållbar.
– Hälften (53 procent) är mer bekymrade över minskande fiskbestånd än för ett år sedan.
– 63 procent skulle kunna tänka sig att rekommendera familj och vänner att välja MSC-märkt fisk.
– Två tredjedelar (58 procent) tror att de kan bidra till att säkerställa fiskbestånden till framtida generationer genom att köpa MSC-certifierade produkter.

Kosnumentundersökningens resultat kan dock ifrågasättas. Det är onlineintervjuer beställda av MSC. Chansen/risken om att den undersökta populationen, gruppen av människor, inte är representativ för befolkningen i stort är mycket stor. Sannolikt är de som svarat på undersökningen mer medvetna konsumenter och kunnigare om fiske och fisk än genomsnittskonsumenten. Vilket betyder att de slutsatser MSC drar inte är korrekta. Undersökningen kan sannolikt inte användas för den typen av generella påståenden om kunniga konsumenter och konsumentmakt som MSC tillåter sig att göra.

Resultaten från forskningsrapporten om fiskbestånden är däremot betydligt mer trovärdiga.

Svensson/MSC

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!