Bra beslut om det europeiska fisket

I februari i år röstade europaparlamentet för ett historiskt beslut som kan leda till att fisken i de europeiska haven kan räddas för framtiden och låta våra hav återhämta sig. Men beslutet måste också godkännas i medlemsländerna. Som vanligt kan man väl anta att Spanien blir problemet.

Röstningen gick igenom med 502 röster mot 137. Beslutet innebär att EU:s alla fiskbestånd vara på hållbara nivåer om två år.

– Det är särskilt glädjande att beslutet tagits trots kristider och starkt motstånd från vissa länder och starka särintressen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWF gläds över att ledamöterna i Europaparlamentet lyssnade till sina väljare. Nu är det upp till ministerrådet och fiskeriministrarna att rösta för de här förändringarna i grundförordningen.

– Det kommer att bli tuffa förhandlingar. Men vi hoppas att ländernas regeringar kommer att lyssna på det starka budskapet från parlamentet och bortse från sina egenintressen – i slutänden handlar det om att få en långsiktigt hållbar framtid för våra hav och Europas fiskeekonomi, säger Håkan Wirtén.

Beslutet innehåller bland annat utkastförbud och nya regler för fisket som innebär minskat fiske av vissa arter:

Bestanden af fisk i havene skal nemlig op. Målet er at sikre muligheden for at få torsk i sennepssovs og rødspættefilet på tallerknen. Derfor vil EU fremover gøre det forbudt for fiskere at smide fisk, de har fanget for meget, over bord.

– Vi smider alt for meget ud, men jeg vil også sige til forsvar for fiskerne, at det er på grund af den politik, der er. For har du opfisket din kvote, eller er fiskene for små, så må du ikke tage dem med ind på land, for så får du store bøder, fortæller Ole Christensen.

Men fiskerne frygter, at et forbud mod at smide de overskydende fisk overbord kommer til at begrænse deres arbejde og mindske deres indtjening. Og Ole Christensen erkender også, at fiskebestandene kun kommer til at vokse, hvis fiskerne fanger færre fisk.

– Det kan godt være, at fiskerne i en periode skal fiske mindre for at få større bestande på længere sigt. Det er hele idéen, lyder det.

Det finns i beslutet inget tvång om att länder ska individuella kvoter, något som inom det pelagiska fisket visat sig vara en bra metod för att få till stånd hållbart fiske och mindre fiskeflotta. Men möjligheterna att införa individuella överförbara kvoter finns:

I den nya gemensamma fiskeripolitiken, som ska förhandlas klar under 2013, kommer trots att individuella fiskerättigheter inte blir obligatorium för varje medlemsstat att införa, sådana rättigheter bli en nödvändighet för fisket utifrån två andra grundläggande villkor: utkastförbud och ekonomisk realitet.

[…]

Systemen kring fiskerättigheter blir vad man gör det till i vart och enskilt fiskesegment. Detta bör vara utgångspunkten för fortsatt enhetlig nationell reglering i vårt land. Överlåtbarhet av kvoter, precis som alltid tidigare av fartyg, skapar nödvändig dynamik för företagandet.

[…]

Kort sagt, trenden är tydlig och går i en riktning – individuella fiskerättigheter, med överlåtbarhet inom regelsystem som passar vart och ett segment är vägen framåt.
Utvecklingen har två klara effekter dels för fiskets organisationer, dels för fiskaren som individuell företagare.

För ett effektivt fiske kräver de flesta slag av individuella system samverkan. Det danska puljesystemet är ett gott exempel på sådan samverkan vilken ägs och administreras av Danska Fiskares PO och andra delar av det danska fiskets organisationer – se även www.puljefisk.dk

[…]

Det danska exemplet är rätt enkelt beskrivet – fiskare samverkar med sina individuella andelar och kan därmed köpa, byta och hyra kvoter efter behov.

[…]

En annan effekt av dylika individuella system är det uttalade individuella ansvaret. Det blir nämligen upp till var och en fiskare att avgöra hur kvoten ska nyttjas – och regelverket kan förenklas betydligt. Det är hög tid att både förenkla och omfördela ansvaret för hur fisket bedrivs.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Bra beslut om det europeiska fisket”

Kommentarer är stängda.