Omöjlig sits för fiskare

De skandinaviska fiskeministrarna har kommit överens om att fiskare inte ska få kasta ut (kasta tillbaks i havet) fisk som är bifångst, dvs för liten utanför kvoten, fel sort eller nåt liknande. Resultatet blir att i stor sett alla fiskare hamnar i ett moment 22. Vad de än gör så kommer de att bryta mot lagen. De får ju inte ta upp fisk som de inte har nån kvot för, de får inte ta upp för liten fisk, inte fiska som är av sorter som är förbjudet att fiska osv. Men de får inte heller kasta tillbaks den i havet. Hur de än gör så blir det fel.

Det finns ingen snabb och enkel lösning på problemet med bifångster. Det krävs nya redskap och nyutveckling av redskap. När det gäller räkfisket finns dock en trål som tagits fram för att minska bifångsterna. Sådana trålar har en rist som urskiljer fel storlekar och fler sorter. Alla räkfiskare borde förstås använda dessa. Det finns också kräfttrålar med rist för artsortering. Problemet med kräft- och räktrålar är att de är bottentrålar och med dem finns generella problem.

Bottentrålning här nämligen långsiktigt skadliga effekter på fiskbestånden. Därför bör och kan bottentrålar ersättas med andra typer av fiskeredskap som exempelvis snurrevad där det är möjligt. Snurrevad ska vara mindre skadligt för bottnarna än bottentrål och man kan fiska torsk, kolja och plattfisk. Snurrevad är ett ovanligt redskap.

Fiske med garn kan också ersätta bottentrål när man fiskar torsk eller plattfisk. Då sätts garna längs med botten. Garnfiske skadar inte bottnarna. Vid fiske efter makrill och lax sätter man garna på den nivå i vattnet man vill ha dem. Detta kallas för drivgarnsfiske och kan vara problematiskt för tumlare och delfiner.

Även backefiske är något som kan ersätta bottentrål vid fiske efter torsk eller plattfisk. Ål kan också fiskas också med backor (långrev) och de förr i tiden så välkända långafisket vid Shetland skedde också med backor.

Bifångster fås också vid pelagiskt fiske efter sill, skarpsill, makrill och tobis som oftast sker med flyttrål eller ibland med snörpvad, men i liten utsträckning. Det senare fisket bedrivs bara av ett fåtal båtar i Sverige. Snörpvadsfiek kan vid fiske på grunt vatten orsaka bifångster av bottenlevande fiskar men det beror i stor utsträckning på hur skickliga de som fiskar är. Snörpvadsfiske sker ibland hjälp av ljus, så kallat lysfiske. Nrä det gäller skarpsillsfiske inomskärs på västkusten sker det i princip alltid som lysfiske.

Intressant?
I media om fiske: Newsdesk,
I media om fisk: DN1, 2, GP, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!