Utkastförbud skapar besvärlig situation för fiskare

Utkast av fångad fisk som man inte kan har kvot för eller som man inte kan sälja till ett bra pris är ett stort slöseri med resurser och det minskar inte överfiskningen. Fisken är ju redan död. Att slänga fisk man inte har rätt att ta upp är nödvändigt idag för annars begår man ett brott. Att slänga fisk för att man får sämre betalt för är ren girighet och ansvarslöshet. EU (i praktiken Sverige och Danmark) och Norge har kommit överens om utkastförbud på Skagerak. Norge har för övrigt haft ett utkastförbud i 25 år så för norska fiskare är det hela inte direkt en nyhet.

Ett utkastförbud gör det alltså olagligt att slänga tillbaka fisk man tagit upp. Redan detta är ju ett problem. Det kan i vissa fall innebär att oavsett vad fiskaren ifråga gör så riskerar han att begå ett brott. Men övergången till utkastförbudet ska ske gradvis och bygger på att de som fiskar också byter till nya mer selektiva redskap. Med tanke på att det länge funnits utkastförbud i Norge är det trots allt ingen omöjlighet att ha det. Hur effektivt det hela är är dock lite oklart.

Tanken var redan från början att utkastförbudet skulle övervakas med kameror på fiskebåtarna. Det var den ordning EU förordade. Norge vägrade acceptera detta och det kom därför inte med i det slutliga avtalet. I Sverige vill dock myndigheterna kontrollera förbudet genom kamerövervakning. Något som fått en del fiskare att reagera kraftigt:

Men det vore fel väg att gå. Det tycker bland annat fiskaren Michael Sundblad från Kullavik.

– Ska jag ha en kamera som står och stirrar på mig vad jag gör hela dagarna på båten, då lägger jag ner. Då är man ju som en fånge.

[…]

Även inom EU är ett utkastningsförbud på gång, i den nya fiskeripolitiken och även där diskuteras obligatorisk kameraövervakning på båtarna. Upprörande tycker även Viking Bengtsson, ordförande för Hallandsfiskarna.

– Kameror på så sätt är integritetskränkande. Jag kan förstå att vi kan använda kameror ombord för att dokumentera hur vi fiskar och så vidare, men då är det fiskarna som styr kameran. Men det här att någon annan ska sitta och titta på mig så att jag inte ens vet om jag kan gå och slå en drill över relingen, det köper inte jag.

Det är inte utan att man håller med Viking Bengtsson. Det skulle inte kännas kul att ständigt övervakas av någon på andra sidan en kamera när man arbetar.

Målsättningen med utkastförbudet är att minska storleken på bifångster och att få igenom ett användande av mer selektiva fångstmetoder och redskap som redan från början innebär att bifångster minskar:

Anledningen till att fiskefartyg kastar fisk över bord är att dagens fångstmetoder inte klarar att sortera fiskart och storlek. EU:s regelverk innebär att yrkesfiskare inte får ta iland fisk som inte ryms i kvoten eller inte är tillräckligt stor.

Hittills har EU och Norge enats om en rad frågor i förhandlingarna. Bland annat i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet.

-Vi har gjort urvalet på biologisk grund. Förbudet går i tre steg, där de arter där problemen är störst kommer att omfattas i första steget. Detta gäller bl a torsk och kolja, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Även förhandlingarna om ändrade regler för fiskeredskap har varit framgångsrika. Parterna har enats om specifika krav på redskap som förbättrar sortering av både storlek och fiskart.

-Det finns nu förutsättningar för  ett betydligt mer selektivt fiske. Får man fram bättre sorterande redskap, så fångas rätt arter med rätt storlek. Då minskar de oönskade bifångsterna som man i det nya systemet måste ta iland, säger Bengt Kåmark.

Den fråga som fortfarande återstår att lösa är om och hur man ska harmonisera kontrollen.

-Norge förordar fler kontroller till sjöss. På så sätt kan man kontrollerara inte bara fångsten utan även t ex redskap. Nackdelen är att man kan inte kan kontrollera så många fartyg åt gången. EU:s linje är att införa kameror på fartygen, för att på så sätt kunna kontrollera flertalet fartyg och uppskatta mängden fisk som fångas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Utkastförbud skapar besvärlig situation för fiskare”

Kommentarer är stängda.