Stopp för att kasta fisk överbord?

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

– Hur stora mängder fisk som kastas överbord är svårt att uppskatta, säger Bengt Kåmark vid Havs- och vattenmyndigheten. EU befarar att det är mycket stora mängder. Anledningen till att yrkesfiskarna slänger fisken överbord är att de saknar tillstånd att ta all fisk som fångas i land. Kvoterna är i många fall inte tillräckliga för att man skall kunna landa all fisk och en del fisk är inte tillräckligt stor för att med dagens regler få landas.

Två stora internationella samarbeten pågår just nu för att råda bot på problemet. Från 1 januari 2013 ska Sverige, Danmark och Norge enligt planerna införa ett utkastförbud i Skagerrak. Sedan tidigare är utkast redan förbjudna för norska fiskare.

– Men även Norge har utkastproblem, så Skagerrakområdet kommer troligen att få ner utkasten i alla länder. Vi har i nuläget listat de fiskarter som tas upp, och nästan alla ska bli förbjudna att slängas tillbaka. Ett fåtal arter som har stor chans att överleva kan dock få kastas ut, säger Bengt Kåmark.

På EU-nivå ligger samtidigt ett förslag om utkastförbud, som ingår i arbetet med den framtida fiskeripolitiken, för den närmaste tioårsperioden. Tanken är att fasa ut utkasten i tre steg. År 2014 ska förbudet omfatta arter som lever i det öppna havet, som sill och makrill. År 2015 ska de viktigaste bottenlevande arterna, som torsk, omfattas och från 2016 ska alla arter ingå.

Expertmöte under dagen

I dag ska experter från Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsdepartementet träffa övriga EU-medlemsstater i Bryssel för att tillsammans med EU-kommissionen diskutera utkastfrågan och den framtida fiskeripolitiken.

– Från svensk sida kommer vi bland annat att ta upp hur vi ska kunna kontrollera att rätt arter slängs tillbaka. Det gäller att få en rättvis bild av hur mycket som slängs över bord, vilka fiskarter som det rör sig om och sedan fastställa nya regler för hur mycket fisk man kan ta i land utan att äventyra fiskebestånden, säger Bengt Kåmark.

Svensson/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!