Växande torskbestånd på västkusten

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren – som fredade områden och nya redskap – har bidragit till att bestånden ökar.
– Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Bengt Kåmark har arbetat med torskfrågan under många år och följt utvecklingen i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Rapporterna om den ökade småtorsken i dessa vatten sker mot bakgrund av en rad betydande åtgärder under de senaste tio åren, både på EU-nivå och i Sverige.

Bland annat kan både Sverige och Danmark nu stänga områden om det fångas för mycket småtorsk, så kallad realtidsstängning. Efter inspektion av Kustbevakningen kan allt fiske stoppas i en zon när för mycket småtorsk fångas. Flera EU-åtgärder har också införts för nya och bättre redskap, som bland annat ska skydda torsk.

– De närmaste åren väntas bland annat bifångsterna av torsk minska kraftigt i Skagerrak, eftersom räkfisket där endast får bedrivas med ristredskap. Sverige har varit drivande i frågan, säger Bengt Kåmark.

I bakgrunden ligger flera grundstenar – sedan 2002 finns exempelvis en plan för hur man ska använda torsken i Nordsjön och Skagerrak på ett hållbart sätt. Sedan dess har det varit en av de viktigaste åtgärderna, som omkringliggande EU-länder har förbundit sig att följa. Ett system med begränsning av antal dagar till sjöss för att skydda torsken har också införts.

Nationellt finns dessutom numer en rad skyddsregler för torsk – vid kusten fredas exempelvis torsken under lekperioden. Dessutom har det införts total fredning av torsk lokalt under hela året. De traditionella trålfiskeredskapen har också förbjudits vid kusten. Endast selektiva skaldjurstrålar är tillåtna.

Intressant?
Läs mer: Newsdesk1, 2, 3, HVM, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!