Danska regeringen och Enhedslisten överens om pengar till hållbart fiske

Den danska regeringen har enligt en uppgörelse med Enhedslisten kommit överens om att avsätta 10 miljoner danska kronor för att ge stöd till och utveckla ett hållbart fiske. De vill utveckla det kustnära fisket till att bli mer ekologiskt riktigt och mindre skadligt. Detta ska bland annat göras genom att utveckla ny teknologi:

”Vi skal udvikle redskaber og teknologi, så vi fastholder arbejdspladser både på havet og i havnene. Når fiskerne kan leve af deres erhverv, og der bliver landet mange fisk, er det med til at udvikle de lokale havne og skabe arbejdspladser. Den udvikling skal vi hele tiden skubbe på i samarbejde med fiskerne, men med hensyn til havmiljøet”, siger fødevareminister Karen Hækkerup.

Pengene er en del af en reserve til grøn omstilling og beskæftigelse, som blev afsat på Finansloven for 2013 i samarbejde med Enhedslisten. De 10 mio. kr. til DTU Aqua er på baggrund af en faglig vurdering fordelt således:

  • Redskabsudvikling med fokus på snurrevod, garn og smart-fishing – 4 mio. kr.
  • Forekomst af fisk i kystområder – analyser baseret på igangsat kortlægning – 1 mio. kr.
  • Udvikling af sælsikre redskaber med fokus på tejner – 2 mio. kr.
  • Bæredygtig muslingeproduktion – 3 mio. kr.

[…]

”Det er helt centralt, at vi finder løsninger, der peger fremad for det kystnære fiskeri. Løsninger som sikrer fiskebestande, natur og miljø samtidig med at vi sikrer arbejdspladser. Aftalen er et skridt i den retning, og det er jeg rigtig glad for”, siger Per Clausen.

Per Clausen är talesman för Enhedslisten.

Det kustnära och mer småskaliga fisket är ofta mer skadligt för havet än utsjöfisket som bedrivs av stora pelagiska fiskebåtar med snörpvad (ringnot) och pelagisk trål (flyttrål). Detta för att det mer småskaliga fisket ofta använder bottentrål då det fiskas torsk, plattfisk och kräftor. Bottentrål har en negativ påverkan på bottnarna. Används inte ristförsedd trål som sorterar ut fisk i fel storlek och bifångster bidrar bottentrålningen också till överfiske på känsliga arter. Snurrevads- eller flyshootingfiske är alternativa metoder till bottentrål som är mer miljövänliga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!