Torsken i Östersjön – rödlistning eller inte?

De svenska fiskare som fiskar torsk gör det i Östersjön där många anser att det finns en bärkraftig stam av torsk. Huvuddelen av de större båtar som fiskar torsk hör hemma i fiskelägen som Träslövsläge, Fiskebäck, Styrsö med flera på västkusten. Fisket är hårt reglerat med förvaltningsplaner etc.

Andra menar att torsken i Östersjön borde rödlistas och att det inte finns några argument mot ett stoppat fiske:

I gruppen som bedömt fiskar var Sverige representerat av forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Frågan om torsken har varit kontroversiell, och bland annat Internationella havsforskningsrådet (ICES), IUCN och EU-kommissionen har haft invändningar. Samtliga invändningar har efterhand kunnat tillbakavisas på sakliga grunder. När arbetsgruppens sammanvägda bedömning, att torsken i HELCOM-området bör klassificeras som hotad presenterades i maj 2013, valde Sverige och Danmark helt oväntat att reservera sig.

Något motiv till reservationen har inte lämnats, annat än att landsbygdsdepartementet inte anser sig vilja godkänna rödlistningen. Detta trots att Havs- och vattenmyndigheten har rekommenderat ett godkännande av rödlistningsresultatet. Vi ställer oss frågande till varför landsbygdsdepartementet väljer att inte följa råden från expertgruppen och den sakkunniga myndigheten?

Torsk

Oavsett om torsken är utrotningshotad eller inte så innebär mer torsk i Östersjön sannolikt klarare vatten och färre växtalger:

En större mängd torsk skulle minska mängden av torskens viktigaste byten, skarpsill och strömming. Eftersom dessa planktonätande fiskar kontrollerar mängden djurplankton skulle mer torsk innebära mer djurplankton. Med mer djurplankton skulle mängden växtplankton, deras föda, minska och vi skulle få ett klarare hav.

Kort sagt kan mer torsk i havet leda till förbättrad vattenkvalitet.

Torsken kommer givetvis inte att äta upp all strömming och skarpsill. De som blir kvar kommer att gynnas av förbättrad tillgång på föda och därför växa till sig och bli fetare. Det kommer därmed att gynna fisket efter dessa arter.

Förbud mot torskfiske genom rödlistning skulle alltså eventuellt leda till att sillfisket gynnas. Sillfisket bedrivs av större båtar än torskfisket men från lite andra fiskelägen på Västkusten, främst Fiskebäck, Rörö, Fotö och Donsö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Torsken i Östersjön – rödlistning eller inte?”

Kommentarer är stängda.