Kollaps för sardinfisket i västra Kanada

SardinerDet är inte första gången som sardinerna försvunnit från den kanadensiska västkusten. Det skedde första gången 1947 efter stora fångster tidigare under 1940-talet. Den gången förblev sardinerna försvunna i årtionden och kom inte tillbaks förrän 1992. Det kan vara naturliga variationer som leder till att sardinerna försvinner, men överfiske är också en eventuell anledning. Återkomsten av sardinerna till British Columbia år 1992 tycks ha sammanfallit med en minskning av sardinbestånden på en del andra håll.

Bestånden av atlanto-skandisk sill kollapsade på liknande sätt år 1969. På grund av långvarigt överfiske. Det var andra gången en kollaps drabbade bestånden. 1957 kollapsade delar av beståndet första gången. Ungefär samtidigt började det bli problem med sillfisket på Kanadas västkust. Sillfisket på USA:s och Kanadas västkust kollapsade delvis 1983 och kollapsade helt 1993. Kollapsen för den atlanto-skandiska sillen ledde till överfiske av nordsjösillen med en totalkollaps av det fisket i slutet av 1970-talet med totalt fiskestopp från 1978. Även sillfisket på Georges Bank utanför Nordamerikas östkust blev för stort som ett resultat av den atlantoskandiska sillens kollaps år 1969. 1976 totalkollapsade det fisket. Överfiske har alltid varit den direkta orsaken till olika sillbestånds kollapser. Fisket av peruansk anchoveta kollapsade 1972 som en följd av El Nino och överfiske.

Det mest kända försvinnandet av ett fiskbestånd på jordklotet berörde dock inte sill eller nån annan pelagisk fisk, utan torsk. Torsken från Grand Banks och Georges Bank som försvann på grund av överfiske, först en större kollaps på 1970-talet följd av en total kollaps 1992. Överfisket hade då pågått sen 1950-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Ett svar på “Kollaps för sardinfisket i västra Kanada”

Kommentarer är stängda.