Kraftigt minskade kvoter för lodda i Barents Hav

Lodda fiskas i Nordatlanten och Barents Hav. I år kommer det att bli kraftigt minskade kvoter när det gäller loddefisket i Barents Hav då rekommenderad TAC  (TAC= Total Allowable Catch, största tillåtna fångstmängd) är 65 000 ton att fördela mellan Norge och Ryssland. Vad TAC slutligen blir bestäms genom förhandlingar mellan Norge och Ryssland. De brukar dock komma överens om det som rekommenderas. Norges andel blir i så fall 39 000 ton.

Lodda

Lodda

År 2011 var loddakvoten i Barents Hav 380 000 ton, år 2012 320 000 ton, i år 200 000 ton och rekommenderad TAC var tidigare bara 15 000 ton i år, men den har höjts på grund av nya forskningsrön om storleken på beståndet av lodda i Barents Hav. Det är ändå en rejäl minskning jämfört med tidigare år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!