Karstensens

Karstensens Skibsværft A/S i Skagen är ett av de större fiskebåtsvarven i Norden. Företaget har idag 250 anställda, har byggt och bygger fiskebåtar till irländska, brittiska, norska, danska, svenska och andra länders fiskare. Däribland svenskägda men danskflaggade S 264 Astrid som byggs just nu på ett skrov levererat från Western Baltija Shipbuilding i Klaipeda i Litauen. Vidare norska M 250 HØ Herøyhav och M 40 HØ Rogne, danska E 349 Cattleya, irländska D 165 Paula och färöiska Trondur i Götu.

Karstensens Skibsværft

Skagens hamn med Karstensens Skibsværft i förgrunden.

Varvet grundades 1917 och arbetade fram till 1960 enbart med träbåtar. 1987 omvandlades varvsverksamheten till aktiebolag (A/S). Vid denna tid var varvet i huvudsak ett ombyggnads- och reparationsvarv men från och med 1997 har varvet blivit en allt viktigare leverantör av nybyggen. Varvet har en egen konstruktionsavdelning som konstruerat flertalet av varvets moderna nybyggen. Dessutom finns ett dotterbolag på Grönland:

I 2002 købte Karstensens Skibsværft 50 % af aktierne i et nystiftet selskab, Nuuk Værft A/S. De sidste 50 % af aktierne var ejet af Grønlands Hjemmestyre. Det nye selskab var resterne af Amutsiviit, Nuuk, som var ejet af Grønlands Hjemmestyre. I 2004 købte Karstensens Skibsværft de sidste 50 %, således at Nuuk Værft nu er et 100 % ejet datterselskab af Karstensens Skibsværft. Selskabet er inde i en positiv udvikling og beskæftiger i dag 25 personer.

I 2003 indledte Knud Degn Karstensen et generationsskifte for at sikre værftets fremtid ved at sælge 35 % af aktierne til 5 ledende medarbejdere. De fem ledende medarbejdere er Direktør Tage Rishøj, Tegnestuechef Kent Damgaard, Produktionschef (Nybygning) Benny Kristensen, Produktionschef (Reparation) Claus Hansen og Økonomichef Kim Lund Jensen.

Nuuk Værft är enbart ett reparationsvarv.

Herøyhav

Herøyhav

Trondur i Götu

Trondur i Götu

Skroven till båtarna byggs i allmänhet på andra varv, som Western Baltija Shipbuilding i Klaipeda och Naval Shipyard Gdynia. Karstensens utrustar sedan fiskebåtarna på varvet i Skagen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Karstensens”

Kommentarer är stängda.