EU-valet – socialdemokraternas fiskeripolitik

Socialdemokraterna har en formulerad syn på fiskeripolitik, problemet är det hela skrevs ihop redan 2006. Så det är lite ålderstiget nu. De kritiserar den fiskeripolitik som då gällde inom EU och för fram krav som står i överensstämmelser med den nuvarande politiken inom EU:

Dagens gemensamma fiskeripolitik är inte acceptabel, anser vi. Situationen för vissa fiskbestånd, till exempel torsken i Östersjön, är till följd främst av åratal av överfiskning mycket illa. Och samtidigt som vi fiskar för stora mängder i våra egna europeiska vatten, ingår vi fiskeavtal med bland andra afrikanska länder som säljer sina fiskerättigheter för att försörja europeiska fiskare. Situationen har nått dit därför att EU:s medlemsstater inte har lyckats nå samförstånd kring hur fiskeripolitiken bör reformeras. Detta har en rad orsaker, bland annat att fisket är en så viktig näring för tiotusentals invånare i kustnära samhällen längs Europas kuster.

[…]

Därför menar vi att det krävs rejält minskade så kallade fiskekvoter (mängden fisk som får tas), ett mer selektivt fiske (det vill säga med redskap som till exempel ser till att inte ungfisk följer med i näten) och ett stopp för bidrag till att bygga ut den redan överdimensionerade europeiska fiskeflottan. Dessutom menar vi att de avtal som EU fattar med länder i tredje världen i mycket högre grad måste ta hänsyn till de behov som finns på sikt i de länderna. För ett fattigt land kan det verkar oemotståndligt att sälja fiskerättigheter som på kort sikt kan bidra till välstånd, men risken är att priset för de länderna på sikt blir väldigt högt: EU riskerar att genom sitt mycket effektiva fiske utrotar arter för alltid.

Socialdemokraterna är i de frågor som nämns överens med alla andra svenska partier om fisket. Men flera viktiga frågor som exempelvis synen på individuella kvoter har utelämnats. Socialdemokraterna har också tyckt till om EU:s nya fiskeripolitik som de tycker är bra:

Göran Färm

Göran Färm

– Vi lyckades få bort återinförandet av rena dumheter, subventioner som vi övergav för 10 år sedan, säger den socialdemokratiske ledamoten av Europaparlamentet Jens Nilsson efter omröstningen.

– Den stora segern idag är de delar som inte kom med i förslaget, fortsätter Jens Nilsson.

Trots vissa konkreta förbättringar, som utökat stöd till forskning och strikta bestämmelser för överträdelse mot fiskebestämmelserna, fanns det delar av de antagna stödreglerna som de svenska socialdemokraterna var missnöjda med.

– De ekonomiska stöden inom EU:s fiskepolitik ska stödja forskning, kontroll mm – inte varken modernisera eller byta ut motorer på båtar. Det hör inte hemma här, säger europaparlamentariker Göran Färm (S).

På det stora hela var omröstningen en seger för dem som förespråkar ett hållbart fiske.

– Vi socialdemokrater jobbar för en gedigen fiskerireform, som bygger på hållbarhet, som stödjer fisk snarare än båtar och som har det nya fiskeriavtalet med Mauretanien – det första som t o m miljöorganisationerna stödjer – som modell också för kommande avtal med andra länder, avslutar Göran Färm (S).

Den nya fiskeripolitiken inom EU innehåller sådant som individuella överförbara fiskerättigheter (ITQ eller TFC), utkastförbud, minskade subventioner etc. De flesta detaljer undviker socialdemokraterna att prata om men det finns inget att invända mot det som de säger.  Det finns heller några avgörande skillnader mellan det som socialdemokraterna tycker eller det som alla andra stora svenska partier tycker.

Intressant?
Media: SVD, Jens Holm,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!