Organisationer inom nordiskt pelagiskt fiske

Med pelagiskt fiske menas fiske efter fisk som inte lever på botten utan mitt i havens vattenmassor. Pelagisk fisk fiskas i huvudsak med snörpvad (ringnot), flyttrål (pelagisk trål) och semipelagisk trål. De viktigaste målarterna är sill, makrill, skarpsill (brisling), taggmakrill, blåvitling (kolmule), lodda, vitlinglyra (sperling, øyepål), tobis och trynfisk.

I Sverige finns 39 båtar som har rättigheter att fiska pelagiskt, ett tiotal båtar dominerar dock fisket totalt. I Danmark finns det kanske 30 stycken. Huvuddelen av de danska båtarna fiskar industrifisk (brisling, sperling och tobis) men för 9 båtar dominerar fiske av sill och makrill. i Norge finns det många fler pelagiska fiskebåtar och detsamma gäller Island. Färöarna har också ganska många.

SPF16 svenska båtar är medlemmar i Swedish Pelagic Federation Producentorganisation (SPF).  Det är huvuddelen av 10 största och några fler men inte alla. Tre av de allra största båtarna är inte med, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland och GG 158 Sunnanland. Alla tre hemmahörande i Fiskebäck.

I Danmark är de nio största ägarna av makrill och sillrättigheter organiserade i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO). Två av de båtarna ägs av svenskar. Det är E 532 Rockall och S 144 Themis. Ägarna till Rockall, familjen Johansson på Rörö, äger också en svensk båt, GG 764 Astrid som är medlem i SPF och Börje Johansson sitter i styrelsen för såväl SPF som DPPO.

Fiskebåt

I Norge är de pelagiska fiskeriföretagarna och fiskebåtarna medlemmar i flera olika organisationer. Många är organiserade i Fiskebåt, exempelvis nästan 30 pelagiska trålare och cirka 60 ringnotsbåtar.  Åter andra är medlemmar i den mindre Pelagisk Forening med cirka 40 medlemmar totalt.

Pelagisk ForeningFiskifelags Island

På Island är de flesta större fiskeriföretag medlemmar i Fiskifélag Islands. Många företag fiskar både pelagiskt och demersalt (efter bottenfisk. På Färöarna är många organiserade i Føroya Fiskimannafelag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!