Internationella domstolen vill sätta stopp för japansk valjakt

Valfångstfartyg

Valfångstfartyg med vikval på släp just efter att den blivit harpunerad. Foto: Jeremy Sutton-Hibbert, Greenpeace.

FN:s internationella domstol i Haag har tagit ett beslut som går ut på att japanska valjakt kring Antarktis måste betraktas om olaglig och att Japan inte längre bör utfärda tillstånd för sådan valjakt. Det finns enligt Internationella domstolen ingen vetenskaplig grund för den japanska valjakten i de sydliga farvattnen runt Antarktis:

Japan har hela tiden försvarat sig genom hävda att de tusentals valar som dödats de senaste åren gjorts så i vetenskapligt syfte, trots att köttet från de dödade valarna i slutändan hamnat på japanska middagstallrikar.

I dag har FN:s internationella domstol i Haag slagit fast att den japanska valjakten måste upphöra. Det vetenskapliga programmet som Japan åberopar underkänns som oseriöst av domstolen i Haag.

Den japanska representanten för rättegången sa att Japan kommer att respektera domstolsbeslutet, men uttryckte samtidigt djup besvikelse.

Domstolsbeslutet går inte att överklaga.

Miljöorganisationer välkomnar den internationella domstolens beslut om den japanska valjakten. Jan Isaksson från Greenpeace skriver:

Låt oss hoppas att Japan tar den här chansen att dra sig ur valjakten i Södra ishavet för gott. Mycket tyder på att det bara är prestigeskäl som fått myndigheterna att driva jakten vidare på senare år. Ekonomin är usel, forskningsresultaten är värdelösa och jakten är katastrofalt dålig PR för Japan som nation. Dessutom låg 4600 ton valkött i frysförråd i Japan i slutet av 2012, vilket är nästan en fördubbling av lagren från 2002 då 2500 ton låg i lager. Allt färre japaner efterfrågar valköttet och kustkommunerna prånglar därför ut det i skolbespisningarna för att bli av med det! Det har gjort många föräldrar oroliga eftersom valkött ofta innehåller höga halter av miljögifter.

Den japanska regeringen bör nu se till att skrota moderskeppet i den japanska valfångstflottan, den 27 år gamla Nishin Maru, och ge upp alla försök att återuppta den kommersiella valfångsten i framtiden.

Världens valar har en mycket lång väg kvar innan de återhämtat sig från den industriella valjakten under 1900-talet. Samtidigt dör varje år uppskattningsvis 300 000 valar och delfiner när de drunknar i fiskeredskap eller kolliderar med fartyg.

Helt säkert är det inte att Japan slutar med valjakten, men det kanske är troligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!