Fortsatt överfiske av makrill

Även om Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har kommit med nya råd vad det gäller makrillfisket i nordöstatlanten så är det ändå så att det fiske som ICES rekommenderar är långt mindre än det som kommer att fiskas:

ICES har oppdatert makrellrådet som ble gitt i oktober 2013 og gir nå råd med bakgrunn i forvaltningsplanen Norge, Færøyene og EU er enige om. Fangstene i 2014 skal da være mellom 927 000 tonn og 1.011 millioner tonn. ICES anbefaler at forvaltningsplanen skal gjennomgås og revideres for å reflektere den nye tilstanden til bestanden og de reviderte føre-var referansepunktene.

Dersom ICES legger til grunn rådgivning basert på langtidsutbytte (FMSY) som tilsvarer FMSY=0.25 gir dette en fangst på 1.174 millioner tonn makrell i 2014, tilsvarende en gytebestand på 4.628 million tonn.

Kyststatene Norge, Færøyene og EU har allerede avtalt en totalkvote på om lag 1.24 millioner tonn for 2014. Island har erklært en kvote på om lag 146 000 tonn og Grønland en kvote på 100 000 tonn. I tillegg kommer Russland som enda ikke har satt noen egen kvote for 2014. De totale internasjonale makrellfangstene kan således komme opp i om lag 1.4 millioner tonn i 2014.

Makrillfiske

Det kommer alltså att fiskas ungefär 400 000 ton makrill mer än vad ICES rekommenderar. Överfisket av makrill fortsätter med andra ord. Huvudanledningen till detta är en helt oförsonlig och oansvarig inställning från främst Färöarna och Island, men även från Grönlands sida. Konsekvensen av överfisket av makrill på sikt ä svår att överblicka, men kortsiktigt har det resulterat i att MSC-märkningen för makrill fiskad i nordostatlanten har tagits bort, suspenderats.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!