Havs- och vattenforum – en första dags intryck

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum är en konferens som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). På deras hemsida beskrivs den bland annat så här:

Från läkemedel till fiskeripolitik

Vi kommer fortfarande att ha fokus på de tre områdena minskad övergödning, ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske men i programmet hittar du även havsförsurning, havsplanering, dricksvatten, grundvatten och rening av läkemedel och kemikalier.

>Hela HaVet stormar

På den här konferensen kan du inte räkna med att luta dig för djupt tillbaka i åhörarbänken. Vi tänker nämligen ta tillvara på din kompetens och dina erfarenheter i Djupdykningar, Återspeglingar och på Knytkonferens. Vi lovar gott om tilfällen till möten och diskussioner.

En minister och en fiskare

Men några intressanta plenartalare har vi förstås bjudit in. Du kommer bland andra att få lyssna till miljöminister Lena Ek (C) och Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet liksom Allan Larsson, fd finansminister och grundare av Östersjöinitiativet, Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, Anna Jivén, tf miljöchef Göteborgs hamn, Stefan Nyström, generalsekreterare Sportfiskarna, Peter Olsson, yrkesfiskare och Markus Hoffman, expert på vatten- och havsmiljöfrågor Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Visst är det en bred konferens, men ett stort problem finns. Det var väldigt få deltagare från fiskerinäringen, få yrkesfiskare och få representanter från andra delar av fiskbranschen som fiskindustrin och fiskhandlarna. Det fanns även deltagare som menade att det var för få forskare närvarande. Men de var i alla fall fler än företrädarna för fiskerinäringen. Representanter för arrangörerna förklarade att fokus medvetet kanske lagts på myndighetsföreträdare. Det tycker jag är problematiskt. Menar de allvar med som de också skriver om konferensen så borde det inte se ut så:

Samarbete och helhetssyn

I år tar vi fasta på önskemålen från förra årets deltagare och tar upp frågor om samarbete; samarbete för att skapa en helhetssyn, för att ta tillvara det lokala engagemanget, lära av andra på andra håll i världen och för att vi inte kan förvalta vatten utan att ha med grannarna på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Ska man diskutera fiskeripolitik är det allvarligt om de som lever på fiske och fiks inte är med. Ska havsmiljön diskuteras är det allvarligt om de som är mest beroende av havet och havsmiljön inte är med.  En klar svaghet. En annan savghet var att där var relativt få människor från miljörörelser som sysslar med havet. Ingen från Greenpeace, ingen från Oceana, nån enstaka från Naturskyddsföreningen, nån enstaka från WWF.

Annars tycker jag upplägget var bra, det diskuterades intressanta ämnen och programmet såg verkligen intressant ut. Väldigt många intressanta programpunkter varav det bara gick att delta i några få. I mitt fall fokuserade jag förstås på fiske. De diskussioner och delkonferenser (djupdykningar) jag deltog i var givande och intressanta. Jag ska rapportera närmare om dem i separata inlägg vad det lider.

Från pressen generellt var det dock ett förvånande lågt intresse. Närvarande under konferensen var jag och två från Yrkesfiskaren. På presskonferensen om rapporten Havet 2013/2014 var det några fler, förutom oss tre redan nämnda som skriver om yrkesfiske var det några stycken vetenskapsjournalister där också.

En bra konferens för att bygga nätverk, knyta kontakter och träffa makthavare och engagerade människor som bryr sig om havet och havsmiljön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Havs- och vattenforum – en första dags intryck”

Kommentarer är stängda.