Nästan 30% av världens fiskbestånd är överfiskade

Men enligt FAO så är utvecklingen på väg åt rätt håll. Allt färre fiskbestånd är utfiskade och allt fler fiskbestånd fiskas på ett långsiktigt uthålligt vis. Men det är ändå mycket sämre än 1978 då bara 10 procent av världens fiskbestånd var överfiskade. Att utvecklingen nu börjat bli bättre är ett trendbrott för fram till 2010 ökade utfiskningen i världen för att vända år 2011, det sista år som FAO beräknat graden av utfiskning i världens fiskbestånd. 28,8% av världens fiskbestånd ansågs överfiskade år 2011.

Mer än 60% av världens fiskbestånd anse fullt utnyttjade vilket gör att nästan 90% av världens fiskbestånd inte kan fiskas hårdare än idag, utan snarast borde fiskas mindre hårt:

Also based on 2011 data, 61.3% of stocks that the FAO monitors were considered as fully fished, meaning they are very close to their maximum sustainable production.

The remaining 9.9% are classified as underfished.

The ten most productive species accounted for about 24% of world marine capture fisheries production in 2011. Most of their stocks are fully fished and some are overfished, said the FAO.

The organization estimates that rebuilding overfished stocks could increase production by 16.5 million metric tons.

In 2012, the ten most caught species accounted for 27% of global wild seafood catch. 

För de överfiskade bestånden är det självklart att fisketrycket måste minska men det kan också vara problematiskt att fisket sker just på gränsen för vad ett fiskbestånd klarar av. En liten miljöförändring skulle i ett sådant läge kunna slå ut bestånden helt.

Läs också:  Världens mest fiskade fiskarter

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!