Østervold, Vestland, Norfield

Familjen Østervold, dvs Harald Østervold tillsammans med vad som troligen är han syskon kontrollerar ett flertal fiskerikoncerner och en del andra bolag utan att de ingår i en gemensam koncern. Därvidlag ser det ungefär som i familjen Eidesvik och familjen Remøy där olika familjegrenar/släktgrenar äger lite olika företag. Alla i familjen Østervold dvs Tor Østervold (f 1941), Astrid Johanne Taranger (f 1947), Harald Østervold (f 1945), Inger Lise Østervold (f 1951), Karin Kjersti Østervold (f 1950), Malene Skår (f 1953), Olav Østervold (f 1943), Tor Østervold (f 1941)  förutom Karin Kjersti Østervold och Malene Skår tycks äga en lika stor del i Familjen Østervold Holding AS som äger ett fastighetsföretag.

Harald Østervold med barn och några syskon äger för sin del fiskeriföretaget H. Östervold AS som i sin tur har dotterbolaget K.M. Østervold AS. Vidare äger H. Østervold AS 28,57% i Ocean Pearl AS. De andra delägarna i Ocean Pearl AS är Østerbris AS, Solhaug AS, Taranger Fiskeriselskap AS, Karin Østervold Invest AS och Skår og Østervold Invest AS som alla äger 14,29% var. Østerbris AS, även det ett fiskeriföretag ägs av Olav Østervold med barn, Taranger Fiskeriselskap AS ägs för sin del av barnen i familjen Taranger som av allt att döma är nära släktingar med familjen Østervold, Solhaug AS ägs av Tor Östervold och hans barn, Karin Østervold Invest AS av Karin Østervold och Skår og Østervold Invest AS av familjen Skår. Motsvarande delägare finns också i företaget Ocean Pearl KS med lite andra andelar.

Østerbris

Østerbris

H. Østervold AS och dess dotterbolag K.M. Østervold bedriver som sagt vad fiske, det gör också Østerbris AS liksom Taranger Fiskeriselskap som har dotterbolaget Magnarson AS (ägarandel 50,87%) som i sin tur har dotterbolaget Østanger AS. Alla tre bolagen bedriver pelagiskt fiske efter sill, makrill, kolmule (blåvitling) etc. I Magnarson AS är North Sea FIsher AS delägare med 49,13% av aktierna. Detta bolag är dotterbolag till North Sea Shipping Holding AS som också äger North Sea Shipping AS. Ägare till North Sea Shipping Holding AS som sysslar med shippingverksamhet är Knut Klepsvik och Aksel Martin Økland.

Solhaug AS har intressen i offshoreindustri och rederinäring via dotterbolag som Østervik AS, Vestland Offshore Holding AS (ägarandel för Solhaug är 75%) med flera.

Familjen Østervold är också minoritetsägare i Norfield AS, i huvudsak via Ocean Pearl KS. Största ägare är Sun Atlantic Ltd som väl i sin tur eventuellt också ägs av familjen Østervold. Norfield sysslar med rederi- och offshoreverksamhet och var tidigare en del av Shipman AS vilket också flera av de andra bolagen som familjen Østervold äger också gjorde. Norfield och Vestland samarbetar ofta med varandra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!