Eidesvik

Olika grenar av familjen Eidesvik i Bømlo äger flera olika företag inom det marina området, fiskeriföretag, rederier och offshoreföretag. Det största företaget ägs av Kristian Eidesvik och det är holdingbolaget Caiano AS som ägs till hundra procent via det personliga holdingbolaget Bømmeløy AS. Caiano AS äger inte majoriteten i något fiskeriföretag utan äger istället minoritetsandelar i flera.

CaianoDe fiskeriföretag Caiano AS äger andelar är Sjøvik AS (34%) och Drönen Havfiske AS (26,15%). Drønen Havfiske äger i sin tur 50% av Haugagut AS som också bedriver fiske.  Vidare äger företaget 25% i AGA Halibut AS som odlar/föder upp hälleflundra, 60% i Mosterfarm AS som tillverkar utrustning för fiskodlingar och andelar i olika lokala fastighetsföretag och handelsverksamheter i Husøy, Bømlo och Haugesund. Dessutom äger Caiano AS en minoritetspost på 3,70% i fiskbearbetningsföretaget Domstein ASA.

Dessutom äger Caiano intressen i ett antal rederier, Caiano Shipping AS (100%), Green Reefers Group (ägt till 100% av Caianos dotterbolag Caiano Shipping III), Wilson ASA (90,18%), Silver Green (50%), Green Sea (50%, hemmahörande i Belgien) och Green Sea Management (100%, Polen). Det sammanlagda antalet sysselsatta i rederiverksamhet torde vara nånstans mellan 2 000 och 3 000.

Utöver det är Caiano verksamhet i hamn och terminalverksamhet i Baltikum och Norge, hotellverksamhet i Norge och Polen, fastighets- och finansverksamhet och vinodling i Italien.

Drønen

Huvudägare i Drønen Havfiske AS är familjen Drønen som äger 58,20% av aktier och röster via olika holdingbolag och direkt. Förutom Caiano AS är också en familj Østervold delägare med 7,20% av aktier och röster. Om och hur denna familj är släkt med den familj Østervold som äger flera större fiskeriföretag med namn efter familjen är okänt. Denna familj Østervold (Stig Østervold och Odd Arne Østervold med släktingar), är dessutom också hälftenägare i Haugagut AS tillsammans med Drønen Havfiske AS. Drønen och Haugagut bedriver pelagiskt fiske efter sill, makrill, lodda, blåvitling etc.

SjøvikSjøvik AS bedriver fiskeriverksamhet i Västsahara genom ett lokalt dotterbolag som bedriver fiske inriktat på sardin, makrill och hästmakrill (taggmakrill). Dessutom är företaget delägare i en rysk vitfisktrålare (torsk, kolja, sej etc) som de också har bemannings- och skötselansvar för.

I styrelsen för Caiano AS sitter Kristian Eidesvik, Bernt Eidesvik och Helen Johanne Nordtun Leversund. Kristian Eidesvik sitter dessutom i de flesta av dotter- och intressebolagen. I styrelsen för Drønen Havfiske sitter han dock inte, där sitter däremot Bernt Eidesvik (son till Kristian Eidesvik) tillsammans med Knut Asbjørn Drønen, Ivar Terje Drønen, Karstein Gunnar Drønen, Nils Arve Drønen, Odd Arne Østervold och Stig Østervold. I styrelsen för Sjøvik sitter
Odd Kjell Sjøvik, Bernt Eidesvik, Daniel Sjøvik, Kristian Eidesvik, Olav Sjøvik och Per Øverbø.

Eidesvik HavfiskeEn annan gren av familjen Eidesvik, Magne Eidesvik med familj, äger det gamla familjeföretaget Eidesvik Havfiske AS med dotterbolagen M. Eidesvik & Sønner, Eidesvik Seafood AS, Eidesvik Fiskeri AS och Eidesvik Seafarm AS. Eidevik Fiskeri AS är det företag som bedriver fiskeriverksamhet och har tre dotterbolag, Bømmelbas AS, Eidesvåg AS och Elisabeth AS, som äger varsin fiskebåt. Två andra dotterbolag ägnar sig åt fiskodling, serviceverksamhet för fiskodlingar samt vissa mindre uppdrag åt offshoreindustrin. Det sista dotterbolaget, M. Eidesvik & Sønner är minoritetsägare i Espevær Eiendom (32%) och Espevær laks (19%). Familjen ägande i Eidesvik Havfiske är genom ett antal holdingbolag vara ett heter Bømmelhav AS.

Eidesvik InvestEn tredje gren av familjen Eidesvik, Lars Eidesvik och Borgny Eidesvik, äger via varsitt holdingbolag, Evik AS respektive Bømmelfjord AS (Eidesvik Havfiske äger en fiskebåt som heter Bømmelfjord) holdingbolaget Eidesvik Invest AS. Evik äger 45% och Bømmelfjord resten. Eidesvik Invest äger i sin tur äger 66,93% av Eidesvik Offshore ASA samt 100% av Bømlo Skipsservice AS och en del andra bolag. I styrelsen för Eidesvik Offshore sitter Kolbjørn Rege, Borgny Eidesvik, Lars Eidesvik, Kjell E. Jacobsen och Monica Havskjold. Borgny Eidesvik var tidigare gift med Simon Eidesvik som var bror till Lars Eidesvik.

Evik AS äger dessutom Norwegian Cod AS medan Bømmelfjord AS äger Havlandet Invest AS.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Eidesvik”

Kommentarer är stängda.