Olyckligt beslut om säljakt i WTO

Säl

När EU införde ett förbud mot handel med sälprodukter infördes samtidigt ett undantag, som gjorde det möjligt att fortsätta sälja svenska sälprodukter. Gårdagens WTO-dom hotar möjligheten att ta tillvara sälar och strider mot etiken i all jakt menar Svenska Jägareförbundet.

Efter att Kanada och Norge överklagat förbudet har WTO (World Trade Organization) prövat fallet. Resultatet blev att EU har rätt att införa begränsande regler med hänvisning till djurskyddet.

WTO menar vidare att undantaget som rör småskalig försäljning från ursprungsbefolkning och skyddsjakt är diskriminerande.

– Problemet och bristen är att WTO inte tar hänsyn till ett hållbart brukande eller etik i sitt beslut. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss i Svenska Jägareförbundet, säger Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Förbudet mot handel med sälprodukter härstammar från djurrättsrörelsen som ville stoppa den storskaliga jakt på säl som förekommer i framför allt Kanada. EU:s beslut för att komma åt säljakten blev att införa ett handelsförbud på sälprodukter, som trädde i kraft 2010.
Konsekvensen av WTO:s ställningstagande blir att sälar som skjuts, under skyddsjakt i Sverige, inte får säljas.

Skyddsjakt på säl genomförs främst för att skydda det kustnära fisket. Så tilldelade sälar ska fällas oavsett om jägaren har egen avsättning för djuret. I Sverige kommer dessutom licensjakt med stor sannolikhet att införas. Det är helt orimligt att sälprodukter från jakt inte ska kunna säljas.

– Det blir en absurd situation där EU tillåter jakt på säl, men begränsar möjligheterna att hållbart ta tillvara viltet, säger Bo Sköld.

– Jag förstår hur WTO och EU tänker samt diskuterar, men konsekvenserna blir etiskt ohållbara. För detta handlar de facto om något så diffust som den allmänna moralen och tyckande om säljakten, inte fakta. Det är självklart att vi ska ta tillvara på de vilt som vi skjuter. Det är en grundprincip som alla jägare lever efter – ett hållbar brukande och nyttjande av naturen.

Agerandet från EU är skenheligt ur ett hållbarhetsperspektiv och nu är det upp till de blivande europaparlamentarikerna att stå upp för den svenska viltförvaltningen.

– Nu måste våra svenska EU-parlamentariker agera, säger Bo Sköld.

Norska regeringen anser dock att WTO:s beslut gått deras väg och att det borde leda till att EU tar förbudet för handel och försäljning av sälprodukter.

Njord/Svenska Jägareförbundet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!