Ervik & Sævik, Kings Cross och Kings Bay

Rita Christina Sævik äger 100% av Kings Cross AS. I styrelsen har hon sällskap av sin mor Bodil Inger Sævik och sin man Espen Ervik. Dessutom äger Rita Christina Sævik 35,48% i Ervik & Sævik AS, också det ett fiskeriföretag, personligen. Kings Cross AS äger för sin del 15,52% vilket tillsammans innebär en majoritet av aktierna. Resterande aktier ägs av Espen Ervik. Tidigare ägde Kings Cross AS också en båt, Kings Cross. Den heter idag Hogiklettur och är färöisk.

Sammantaget utgör Kings Cross AS samt Ervik & Sævik AS en av Norges större pelagiska fiskerikoncerner.  Än större blir den om också fiskeriföretaget Kings Bay AS räknas in. Kings Bay AS ägs sannolikt av släktingar till Rita Christina Sævik. Det handlar om fyra syskon. Dessutom äger Kings Bay 33% av fiskeriföretaget Herøybas AS. Resterande delar av det företaget ägs av familjen Smådal via Smaragd AS (33%) och familjen Eggesbø via Eros AS (33%).

Christina E

Christina E som ägs av Ervik & Sævik AS-

Hur eller hur avlägset Rita Christina Sævik är släkt, om de överhuvudtaget är släkt, med den familj Sævik som äger offshoreföretaget Havila Shipping ASA med moderbolaget Havila Holding AS som äger 51,19% av det börsnoterade bolaget är för mig okänt. Denna gren av släkten Sævik äger också företag i fiskesektorn via AS Artus och Havila Holding AS som äger 50% var i Bratholm AS och Brattholm Invest AS som verkar vara det enda aktiva företaget i fiskeribranschen. Havila Holding AS äger också 82,12% i varvskoncernen Havyard Group ASA.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!