Remøy och Eggesbø

Fosnavaag HoldingFamiljen Remøy är en familj där olika grenar och individer äger en lång rad olika fiskeriföretag och företag i offshore och rederinäringarna. Dessutom äger de olika grenarna ofta företag ihop. Tillsammans utgör alla Remøyföretag inklusive de som ägs av Per Magne Eggesbø och hans fru Beate Remøy Eggesbø. Den sistnämnd är sannolikt syster till Olav Remøy och Kristin Remøy. De äger tillsammans företaget Fosnavaag Holding AS som i sin tur äger Remøy Havfiske AS och Fosnavag Shipping AS. Remøy Havfiske bedriver räkfiske i Barents Hav.

VartdalPer Magne Eggesbø är styrelsemedlem i Fosnavaag Holding och dess dotterbolag. Han äger det personliga holdingbolaget Pme AS och fiskeriföretaget Eros AS tillsammans med släktingar. Eros AS som bedriver pelagiskt fiske. Eros AS är majoritetsägare i AS Ramoen med 65,02% av aktierna och familjen Vartdal är minoritetsägare. Ramoen fiskar vitfisk i Nordatlanten och har dotetrbolaget Vartdal Seafood AS som producerar och säljer fryst fisk och fiskmjöl.

I tillägg till detta är Eros AS också minoritetsägare i en lång rad fiskeriföretag som Herøybas AS (Eros andel är 33,33%), Herøyfjord AS (25%), Remøy Rederi Arctic AS (12,5%), Uksnøy Barents AS (10%) och Uksnøy Barents KS (9%. Johannes Bjarne Eggesbø (far till Per Magne Eggesbø) äger dessutom 27,91% i Herøyfjord AS varvid bolaget faktiskt är kontrollerat av familjen Eggesbø.  Till detta kommer att Remøy Rederi Arctic AS äger 6,55%. Minoritetsägare är familjen Larsen med 34,07%. Jill Marie Eggesbø äger 12,5% i Remøy Rederi Arctic AS vars majoritetsägare i sin tur är en gren av familjen Remøy. Einar Jan Remøy äger nämligen 68% via Ejr Holding AS. Huvudägare i de två Uksnøy-företagen är familjen Uksnøy och de andra delägarna i det fiskeriföretaget Herøybas är familjen Smådal via Smaragd AS med 33,33% och familjen Sævik via Kings Bay AS.

Utöver Remøy Rederi Arctic äger Einar Jan Remøy också Remøy Rederi AS och Remøy Rederi Offshore AS, båda dessa bolag till hundra procent. Remøy Rederi har dotterbolaget Arctic Eagle AS. Remøy Rederi Arctic har i sin tur dotterbolagen Arctic Swan AS och Arctic Swan KS. Arctic Swan bedriver räkfiske i Barents Hav och fiske efter vitfisk och hälleflundra i hela Nordatlanten.

De hittills nämnda räkfiskeföretagen Remøy Havfiske AS och Arctic Swan är tillsammans med ytterligare ett räkfiskeföretag  Olympic Prawn AS ägare av försäljningsbolaget Coldwater Prawns of Norway AS med en tredjedel var.

Arctic Swan

Arctic Swan

OlympicHuvudägare i Olympic Prawn AS är Stig (Rune) Remøy som har 80% av aktierna. Han äger dessutom 90,1% av Olympic Holding AS som äger Nordøytrål AS, Olympic Seafood AS och Emerald Fisheries AS och en del andra bolag.  Nordøytrål äger en räk- och vitfisktrålare som två fiskar åt Olympic Prawn AS och Olympic Seafood AS. Emerald Fisheries äger krilltrålaren Juvel.

Stig Remøy äger också 70% av Olympic Shipping AS, resten ägs av Bjørn Kvalsund. Olympic Shipping bemannar och sköter fiskebåtar och offshorefartyg. Dessutom är Stig Remøy minoritetsägare i Olympic Fiskeri AS med 39% av aktierna. AS Andenes Havfiskeselskap är huvudägare med en ägarandel på 51%. Olympic Havfiske AS som äger räk- och vitfisktrålaren Olympic Prawn som också fiskar åt Olympic Prawn AS och Olympic Seafood AS ägs inte av familjen Remøy utan av Ole Edvardsen.

Huvudsakligen via Olympic Ship AS äger Olympic Shipping AS 9,12% av Rem Offshore ASA som till 66 % ägs av Remy AS som i sin tur ägs av Barentz AS som ägs av Aage Remøy. Barents AS äger också  Remøy Fiskeriselskap AS som äger Rem Invest AS som har 8,83% av aktierna i Rem Offshore. Barentz AS äger slutligen ytterligare 2,54% i Rem Offshore. Remøy Fiskeriselskap äger en stor räk- och vitfisktrålare.

Frank (Robert Remøµ) Remøy äger för sin del RF Invest AS som i sin tur äger 43,08% av fiskeriföretaget Havtrål AS. Resten av aktierna ägs av familjen Frank Remøy direkt.

Dessutom har vi Remøy Sea Group AS som ägs av en Frank Emil Remøy med familj. Detta företag har dotterbolaget Remøy Sea Viking AS som i sin tur har dotterbolaget Remøy Viking AS i Norge. Dessa företag är också engagerade i räkbranschen. Någon koppling till Reval Seafoods i Estland finns dock inte längre.

Ytterligare en gren av Remøy-familjen driver och äger företaget Remøy Management. Hur nära eller avlägset släkt de är har jag ingen aning om, men Ståle Remøy och Tore Remøy heter huvudägarna i Remøy Management. Ett bemannings- och managementbolag för supplyfartyg och kustvaktfartyg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!