ICES vill halvera torskkvoterna i Östersjön

I dag har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) presenterat sin årliga rekommendation för Östersjöns fiskekvoter. Inför 2015 rekommenderar ICES den största minskningen av torskkvoten på flera år. Rådet att minska torskfisket kommer efter att ICES rapporterat om en oroande utveckling för Östersjötorsken, särskilt det östra beståndet som finns öster om Bornholm. Fram tills nu har man rapporterat om att beståndet haft en stark återhämtning från att ha varit närmast utslaget. Men årets analys visar att trenden har vänt och beståndet består främst av ovanligt små och långsamt växande individer.

Östersjötorsk

Östersjötorsk

Fisket av torsk har minskat på grund av att det bara finns små och magra torskar. Endast 46% av sammanlagd TAC (totalt tillåten fångst för alla länder ihop) togs upp under 2013. Att fiska torsk i Östersjön är på grund av den dåliga hälsan och kvaliteten på fisken därför olönsamt. De få båtar (4-5 st) som både har räkfisketillstånd i Västerhavet och torskfisketillstånd i Östersjön har fått fokusera på räkfisket medan andra båtar istället trålar kräfta på Västkusten. Sannolikt ökar detta lönsamhetsproblemen inom det demersala svenska fisket. För båtar med torskfisketillstånd i Östersjön och som också ingår i effortsystemet i Västerhavet (Skagerak och Kattegatt i detta fall) har sannolikt valt att främst fiska torsk i Västerhavet. Där Sverige dock har mycket små kvoter. Kvoter som redan är uppfiskade till 60% och som därför lett till att torskfiske med passiva redskap förbjudits i Skagerak. Garnfiskarna har med andra ord tagit hela sin kvot, medan trålfiskarna har hälften kvar ungefär. Lönsamhetsproblemen hopar sig.

Ungefär 230 båtar har torskfisketillstånd i Östersjön. Det är av allt att döma en kraftig överetablering, även om de flesta är små kustfiskebåtar, och överkapacitet som även om torskbestånden var friska och möjliga att fiska på skulle innebär lönsamhetsproblem för många båtar. Cirka 25 båtar är större trålare från Västkusten och omkring ett 20-tal är större båtar från östersjöhamnar.

Oceana är oroade över utvecklingen och manar alla beslutsfattare att ta forskarnas varningar på allvar.

– Den tråkiga utvecklingen för torsken är ytterligare ett tecken på hur dåligt Östersjön mår. Det är på tiden att regionens beslutsfattare och EU vaknar upp och inser att det krävs handling för att rädda vår havsmiljö, säger Hanna Paulomäki, chef på Oceanas Östersjökontor.

Östersjöns ekosystem är relativt artfattigt och torsken, som är en av få toppredatorer, spelar en avgörande roll för den ekologiska balansen. Det akuta läget gör därför att ICES även inkluderar en rekommendation om att sillfiske bör flyttas från områden med hög densitet av torsk, eftersom de är torskens huvudföda. Det är av största vikt att regionens fiskeministrar tar forskarnas rekommendationer på allvar när de samlas i oktober för att besluta om torskkvoten  för 2015.

– Forskarna har svårt att utröna den exakta orsaken bakom östersjötorskens negativa utveckling, så för att vara på den säkra sidan bör våra politiker vara extra försiktiga och inte sätta för höga kvoter, säger Magnus Eckeskog, sakkunnig i fiskefrågor på Oceana.

Samtidigt ska vi också vara klara med att det inte är fisket som orsakat problemen för Östersjöns torsk denna gång utan helt andra saker. Riktigt vad är forskarna inte på det klara med precis som Magnus Eckeskog från Oceana säger. Men flera orsaker samverkar sannolikt, däribland parasiter som sprids av säl, syrefria och syrefattiga bottnar och brist på föda i rätt storlek i de områden torsken finns. Syrefattigdomen har enligt ICES slagit ut två av de tre viktigaste lekområdena för torsk.

Under 2013 fångades 36 356 ton torsk (46% av TAC). För 2015 föreslår ICES en TAC på 29 085 ton. En kraftig minskning av TAC som dock i praktiken redan anammats av yrkesfiskarna då de inte fiskat upp ens hälften av tidigare års TAC.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”ICES vill halvera torskkvoterna i Östersjön”

Kommentarer är stängda.