Passiv myndighet försenar lösning av räkfiskets problem

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans med Kustbevakningen föreslagit förbättrade kontroller av det svenska räkfisket. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Det som behövs är strukturering. Minskad fiskerikapacitet. Något som betyder färre fiskebåtar med räkfisketillstånd. Enda kända sättet att uppnå det är genom att införa individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ). Havs- och vattenmyndigheten visar inga som helst tecken på att ha påbörjat ett arbete för att införa det eller ens någon from av strukturering. Passiviteten från myndigheten förhindrar uppenbarligen en lösning av de problem som finns i det svenska räkfisket.

Räkfiskarna i Sverige har däremot börjat förbereda sig. De har börjat köpa på sig fler båtar än en båt. Med båtarna som köps följer tillstånd  att fiska räka och kvoter. Sålunda har ägarna bakom GG 707 Arkö på Dyrön köpt LL 107 Rimfors, ägarna som har GG 73 Ingun på Fotö har för sin del köpt GG 980 Danafjord, GG 410 Valöskär köpt GG 504 Orion, GG 781 Sandefjord köpt LL 578 Svanvik, GG 105 Titania köpt SD 191 Silverön och KB Zelandi som äger LL 377 Canopus har köpt LL 635 Nolsö. GG 89 Rigel har sålts till Norge och GG 348 Milton är tagen ur aktivt fiske och upplagd. Problemet så här långt är dock att de som köpt båtarna inte kan överföra kvoterna till sina andra båtar och för att kunna fiska kvoterna måste de hålla bägge båtarna i användbart skick. Det är dyrt. Det kan lösas genom det förslag Sveriges Fiskare Riksförbund (SFR) gett till HaV i samband med HaV:s förslag om bättre kontroll. Ett förslag som så kallat samfiske mellan två båtar som en övergångsfas inför en mer ingående strukturering.

På samma sätt skedde uppköp av båtar inom det pelagiska fisket innan individuella kvoter faktiskt infördes. Först infördes individuella kvoter, sen infördes individuella överförbara fiskerättigheter två år senare (2009). Redan när individuella kvoter infördes kunde de som köpte upp andra båtar lägga den ena båten vid kaj och låta en annan båt i deras ägo fiska upp bägge båtarnas kvoter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Passiv myndighet försenar lösning av räkfiskets problem”

Kommentarer är stängda.