ICES råd för nordsjösill innebär viss minskning av TAC inför 2015

När det gäller nordsjösill så har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) kommit med råd om TAC inför 2015. Rådet innebär en viss minskning av TAC i jämförelse med åren 2013 och 2014.

Sill

Ekonomiskt är sillfisket det tredje viktigaste i Nordsjön efter blåvitling (kolmule) och makrill. För svenska fiskare är det viktigaste fisket i Nordsjön sill, tobis och skarpsill. För svenska fiskare med danskflaggade båtar är det troligen också sill och tobis, men däremot sannolikt följt av makrill.

Råden om minskad TAC för Nordsjösill beror på dålig rekrytering och små årsklasser:

Svak rekruttering, men stor gytebestand og berekraftig fiske

– Vi må heilt tilbake til 1998 og 2000 for å finna ein god årsklasse av nordsjøsild. Det ligg an til ein reduksjon i bestanden, og då seier forvaltingsplanen at kvoten skal ned, fortel Cecilie Kvamme, som er bestandsansvarleg for nordsjøsild på Havforskingsinstituttet.

Bakgrunnen for rådet er at forskarane meiner at bestanden er mindrew enn tidlegare.

-Dei siste 50 åra har dei internasjonale fangstane av nordsjøsild veksla mellom 11 000 og 1,2 millionar tonn. Den svake rekrutteringa sidan 2000 har alt fått konsekvensar for haustinga, og dei siste åra er det fiska noko mindre av både ung og vaksen sild for å sikre eit berekraftig fiske, skriv Havforskingsinstituttet på sine nettsider.

Viktig nordsjøressurs

-Etter makrell og kolmule er nordsjøsild den viktigaste fiskeriressursen i Nordsjøen, og dei siste åra har verdien på det norske nordsjøsildfisket vore rundt ein halv milliard kroner. Til samanlikning blir det fiska norsk vårgytande sild langs norskekysten for vel tre milliardar kroner årleg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,