Olagligt trålfiske i Kosterhavets och Väderöarnas skyddade område

I Kosterhavets och Väderöarnas Natura 2000-område, naturreservat och nationalpark finns ett antal områden där trålfiskeförbud råder. I en del av dessa områden visar en undersökning att ett omfattande trålfiske förekommer trots förbudet. I andra områden förekommer bottentrålning i mindre  utsträckning:

I fyra av skyddsområdena, Kattholmen, Säcken, Hällsöflaket och Spiran, upptäcktes trålspår med hjälp av sonaren på ROV:en. I synnerhet i Spiran fanns mycket täta trålspår på båda sidor om korridoren genom skyddsområden samt i norra delen av skyddsområdet.

De stora skillnaderna gällande djur- och växtliv finns mellan otrålade och trålade områden. Skillnaderna mellan skyddade områden och oskyddade kontrollområden var mindre. Till stor del beroende på att det trålas för mycket i vissa skyddade områden. Dessutom finns det oskyddade kontrollområden där det inte trålas alls. Det var dock ändå så att fler växt- och djurarter observerades i skyddade områden än i kontrollområden i närheten. Detta gällde även Spiran trots att trålspår fanns i alla undersökta områden i skyddsområdet. Men sannolikt trålas det inte lika mycket inne i skyddsområdet som i kontrollområden.

Den olagliga trålningen utförs med stor sannolikhet av svenska räktrålare och är ytterligare ett av flera problem som orsakas av en överdimensionerad räkfiskeflotta med lönsamhetsproblem. Troligen är de syndande räktrålarna dessutom mindre kustfiskare och inte de stora räktrålarna som brukar hålla sig längre ut. En stor båt är per automatik inte en större miljöbov än liten.

Fynd av levande koraller i skyddsområdet i rännan öster Väderöarna där det tidigare bara funnits döda koraller visar att trålförbudet är bra. Det kan också innebära att skyddsområdet måste utvidgas för att garantera att korallerna ska överleva.  För att skydda trålförbudsområdet vid Spiran är det väl sannolikt så att trålkorridoren genom området borde tas bort och trålförbudsområdet utvidgas. Kontrollen av räktrålarna måste också bli effektivare och noggrannare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!