Fem länders fiskare vill ha gemensam MSC-märkning för NVG-sill

Fem länders fiskare och fiskeriorganisationer har sökt om gemensam MSC-märkning för fisket av NVG-sill (atlanto-skandisk sill) i Nordatlanten väster om Norge. Det handlar om tre länder där fiskarna redan har MSC-märkning för fisket av NVG-sill, Danmark, Nederländerna och Storbritannien samt två länder till där fisket idag inte är MSC-märkt, Sverige och Irland. De fem organisationer som söker MSC-märkning är:

  • SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group), TAC 2013: 8 342 ton
  • DPPO (Danish Pelagic Producers Organization), 13 806 ton
  • PFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands), 9 978 ton
  • SPFPO  (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation), 5 805 ton
  • KFO  (Killybegs Fishermen’s Organisation – Ireland), 2 428 ton

I detta fiske deltar flera svenska och svenskägda båtar som har annan flagg än svensk. Två svenskägda båtar är med i danska DPPO idag och kan tänkas delta i detta fiske. Det är S 144 Themis och E 532 Rockall. Den sistnämnda kommer dock med all sannolikhet att inom kort ersättas med S 264 Astrid. Ytterligare en riktigt stor svensk båt finns i Danmark, S 205 Ceton. Den är inte medlem i DPPO. Cirka 7 svenska båtar har kvoter att tala om i området, GG 158 Sunnanland, GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-Ön, GG 207 Torland, GG 438 Clipperton, GG 764 Astrid och GG 778 Lövön. Ett antal båtar till har små kvoter, GG 206 Ahlma, GG 229 Bristol och GG 236 Glittvåg. Alla dessa båtar utom Tor-Ön och Torland är medlemmar i SPFPO.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!