Utkastförbud från 2015 kan bli problem för svenska fiskare

Med start år 2015 kommer landningskyldighet, dvs utkastförbud, att införas inom EU.  Detta för de allra flesta fisken som svenska fiskare är engagerade i såsom pelagiskt fiske av sill, skarpsill, makrill, taggmakrill och blåvitling, fiske av industrifisk som tobis, vitlinglyra och lodda och demersalt fiske efter kräfta, torsk, räka, plattfisk etc. För de svenskägda båtar som fiskar under dansk flagg kommer ett utkastförbud inte att innebär nåt större problem.

I Danmark finns det tillräckligt stora kvoter för att fångad fisk ska gå att sälja även om den aktuelle fiskaren inte har en egen kvot. För i Danmark kan kvoter köpas in kortsiktigt från andra kvotägare (hyras in tillfälligt) eller köpas permanent. Det finns ett väl utarbetat och fungerande system. Men det skulle inte fungera om Danmark hade så små kvoter på fisk som Sverige har.

Frö fiskar med båtar under svensk flagg kan utkastförbudet bli ett problem.  Ofta får kräftfiskare bara på en enda dag mer fisk av nån art än de har ranson eller kvot för. Något som gör att de ens har svårt att fortsätta fiska utan att kasat ut. Får de inte kasta ut så måste de landa fisken som de inte har kvot för och det innebär kanske att de knappt får betalt då de inte får sälja fisk de inte har kvot för. Sverige har så små kvoter att tillfälligt hyra eller köpa in kvoter knappast låter sig göras. Inte ens om det fanns ett system för det. Något som inte finns. Ingen vet idag hur detta ska hanteras inom det svenska fisket.

Svårigheterna med utkastförbud och avsättningsmöjligheter för fångad fisk som kvot saknas för kan gör att fler svenska fiskare lämnar det svenska fisket för att istället flagga sina båtar i Danmark och fiska på dansk kvot. Där finns tillräckliga kvoter och system som gör det möjligt att hantera ett utkastförbud.

Ett alternativ som svenska myndigheter och beslutsfattare i ljuset av de beskrivna problemen kanske borde fundera på är om inte svenskt och danskt fiske i Västerhavet borde skötas ihop med samma regler i bägge länderna och fulla möjligheter att tillfälligt låna, hyra och köpa in kvoter på kort sikt mellan fiskare i bägge länderna. Det skulle göra ett utkastförbud hanterbart. Det skulle också minska överkapaciteten inom svenskt räkfiske genom att båtarna enkelt skulle kunna få tillgång till delar av de danska kvoterna. Det skulle knappast lösa problemen i svenskt räkfiske, men kunna vara en bidragande del i en lösning. En förutsättning är förstås att individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) införs i det svenska fisket där det än så länge bara är infört i det pelagiska fisket och industrifisket som i Sverige anses var en del av det pelagiska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Utkastförbud från 2015 kan bli problem för svenska fiskare”

Kommentarer är stängda.