Danska fiskare missnöjda med att överfiske belönas

SillFäröarna och Island har fiskat för mycket makrill och bryr sig inte om internationella avtal och överenskommelser. Detsamma gäller fisket av NVG-sill (atlantoskandisk sill) där framförallt Färöarnas fiskare fiskar långt utöver vad som är rimligt. Därför har det sen nästan ett år tillbaka funnits handelsrestriktioner i EU gentemot sill från Färöarna. Nu är dessa på väg att upphävas genom att ett avtal mellan EU och Färöarna slutits tidigare. Danska fiskare menar att detta avtal innebär att fusk, överfiske och tjuvfiske belönas vilket de finner mycket olyckligt:

Nu tyder alt på, at EU vil ophæve handelssanktionerne som resultatet af en særlig ”forståelse” med den færøske regering:

Ifølge Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som forener de danske sildefiskere, så indebærer ”forståelsen”, at Færøerne reducerer kvoten til 40.000 tons i 2014, et niveau, der ligger knap 100% over hvad landet var berettiget til under den hidtidige aftale om bæredygtigt sildefiskeri. (21,594 tons i 2014).

“EU lægger nu op til en gradbøjning af bæredygtighedsbegrebet og en uforbeholden blåstempling af færøsk overfiskeri. Den ene dag er det en forbrydelse hvis man tredobler sin kvote og nedfisker bestanden, den næste dag er det helt OK og i orden, hvis bare man bare nøjes med at fordoble kvoten og ellers fortsætter nedfiskningen i strid med biologisk rådgivning og internationale aftaler.

Med ophævelsen af sanktionerne latterliggør man principperne i bæredygtigt fiskeri og gør fuldkommen nar af de mange fiskere i Danmark og i resten af Europa, som fisker ansvarligt og bæredygtigt i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning og internationale aftaler.

Vi opfordrer den danske regering til at stemme nej til ophævelse af sanktionerne, tilsidesætte det misforståede hensyn til Rigsfællesskabet og i stedet værne om sildebestanden og fastholdelsen af arbejdspladser i Kystdanmark.

En stemme for ophævelse af sanktionerne, er en stemme for overfiskeri og en stemme imod bæredygtigt fiskeri,” siger Esben Sverdrup-Jensen.

Att regelbrott och överfiske lönar sig är förstås inte rimligt, det har de danska fiskarna helt rätt i. Det är helt orimligt och inte bra för fiskbestånden. Även skotska fiskare vill att handelsrestriktionerna mot Färöarna ska fortsätta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!