Mycket makrill, mindre NVG-sill

Makrillbeståndet i Nordostatlanten och Norska havet är större än på mycket länge. Makrillen finns dessutom längre norrut och längre västerut än vad som varig fallet tidigare. Detta framgår av en rapport som gjorts av norska isländska och färöiska forskare:

* I 2014 ble makrellen registrert lenger nord og vest enn tidligere dokumentert om sommeren. Makrellbestanden er veldig sterk og robust på grunn av en rekke sterke årsklasser de siste ti årene.

* Spesielt tegner 2010- og 2011 årsklassene til å være rekordstore. Disse to årsklassene alene utgjorde mer enn 50 % av makrellen i antall under årets makrell- og økosystemtokt.

* Makrellen var fordelt utover et rekordstort område på 2.45 millioner kvadratkilometer. I tillegg står det noe ung makrell sør for toktets dekningsområde.

* De akustiske registreringene viste betydelig reduksjon i mengde norsk vårgytende sild om sommeren sammenlignet med tidligere år. De tetteste konsentrasjonene ble funnet i randsonene med høyest tetthet i nordvest.

* Overflatetemperaturen i Norskehavet var betydelig høyere (1til 3 °C) i juli 2014 sammenlignet med langtidsmiddelet for de siste 20 årene. Det ble registrert økende planktonmengder i store deler av Norskehavet i juli og august 2014 sammenlignet med toktet i 2013, men planktonkonsentrasjoner i islandske og grønlandske farvann viste en reduksjon.

* Sjøpattedyrene, inkludert de store bardehvalene som finnhval og knølhval, i tillegg til tannhvaler som spekkhoggere og kvitnosdelfiner, oppholdt seg og beitet i all hovedsak i nordlige farvann i Norskehavet sommeren 2014.

De högre vattentemperaturerna som konstaterats är dessutom med stor sannolikhet en viktig orsak till minskad förekomst av NVG-sill (atlanto-skandisk sill) i Norska havet och Nordostatlanten:

I følge Fiskeribladet Fiskaren viser såkaldte akustiske registreringer nemlig en ”betydelig” reduktion sammenlignet med tidligere somre. Den højeste tæthed blev fundet i det nordvestlige område  af Norskehavet, ligesom de tætteste koncentrationer af silden blev registreret i udkantsområderne af Norskehavet.

Det bliver antydet, at årsagen til den svagere bestand bl.a. kan skyldes, at overfladetemperaturerne var højere sammenlignet med gennemsnittet for de foregående 20 år. Helt konkret var temperaturerne mellem 1 og 3 grad højere, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!