Största norska fiskeriföretagen 2014

Norge har en mycket större fiskeindustri och mycket fler fiskeriföretag än vad som finns i Danmark och Sverige. Det finns en mängd norska tidskrifter, tidningar och publikationer om fiske.  Varje år publiceras översikter av fiskodlingsföretag, hela fiskindustrin, fiskebåtsrederier och mycket annat. Det är därför lätt att göra en lista på de största fiskeriföretage i Norge. Arbetet är redan gjort. Men ändå finns det vissa problem med den norska redovisningen. De redovisar bara på ren företagsbasis och när olika familjemedlemmar äger olika företag är det inte alltid detta finns med.

Gadus Neptun

Gadus Neptun, en trålare ägd av Havfisk ASA

Norsk Fiskenæring har tagit fram sammanlagda fångstsiffror för de olika koncernerna (redovisas i först tabellen nedan). SIffrorna omfattar bara fisket i Norge. Totalsiffror för Ervik Havfiske AS om utlandet räknas med är 369 M NOK i fångstvärde. Huvudägare i Ervik Havfiske AS är Domstien AS och familjen Domstein.

Austevoll Havfiske ASA finns inte med på listan då företagets fiske främst sker i andra länder, medan fisket i Norge sker i andra företag som ägs av familjen Møgster som exempelvis Møgsterbas AS och Møgster Havfiske AS och det på listan medtagna Hardhaus AS. Men företagets fiskeriverksamhet är sannolikt större än den verksamhet Havfisk ASA bedriver och därmed är Austevoll troligen Norges största fiskeriföretag. Austevoll är också kontrollerande ägare i Br. Birkeland AS och äger via hälftenägda bolaget Pelagia AS 25% av Nergård-gruppen.

Olika grenar av familjen Remøy äger en lång rad företag i fiskeribranschen. De flesta av dessa företag finns inte med på listan då deras verksamhet i stor utsträckning inte finns i Norge utan fisket bedrivs i andra delar av världen. Per Magne Eggesbø som är majoritetsägare i Eros AS är dessutom ingift i familjen Remøy. Grenar av familjen Eidesvik äger för sin del andra företag som också ägnar sig åt fiske i likhet med den gren och det förtega som redovisas på listan. Däribland 26,15% i Drønen Havfiske som också finns på listan. Detsamma gäller familjen Østervold (i tabellen företrädda med Østerbris AS) där nån gren dessutom äger del i Drønen Havfiske. Om den familjen Ervik som äger del i Ervik Havfiske på något sätt är släkt med familjen Ervik som äger Herøyhav AS eller Espen Ervik i Erik & Sævik AS är oklart.

Rang, Namn, Hemort, Fångstvärde M NOK, 2013

1. Havfisk ASA, Ålesund, 779,0
2. Nergård-Gruppen, Tromsø, 356,0
3. Prestfjord AS, Sortland, 295,5
4. K. Halstensen AS, Bekkjarvik, 285,0
5. Ervik Havfiske AS, Stadlandet, 267,0
6. Strand Sea Service AS, Ålesund, 247,0
7. AS Roaldnes, Valderøy, 203,6
8. Eros AS, Fosnavåg 234,5 196,7 186,9
9. Rosund-konsernet, Valderøya,155,0
10. Olsen-Gruppen, Bekkjarvik, 129,0
11. Liegruppen Fiskeri AS, Straume, 127,0
12. Hansen Dahl Fiskeri AS, Bodø, 110,6
13. Hermes AS, Sør-Tverrfjord, 110,0
14. H. P. Holmeset AS, Grytestranda, 108,7
15. Brødrene Birkeland AS, Storebø, 106,5
16. Hardhaus AS, Bekkjarvik, 103,0
17. Atlantic Seafish AS, Måløy, 100,5
18. Ytterstad Fiskeriselskap AS, Lødingen, 96,3
19. Veibust Fiskeriselskap AS, Ålesund, 89,1
20. Arctic Swan KS, Alta, 87,0
20. Østerbris Invest AS, Torangsvåg, 87,0
22. Teigegruppen, Eggesbønes, 86,0
23. Eidesvik Havfiske AS, Bømlo, 85,0
24. Drønen Havfiske AS, Torangsvåg, 73,8
25. Giske Havfiske AS, Ålesund, 72,0
25. Carisma Fish AS, Måløy, 72,0
25. Sørheim Holding AS, Halsa, 72,0
25. Torbas AS, Raudeberg, 72,0
25. Ivan Ulsund Rederi AS, Rørvik,  72,0
30. Dønna Havfiske AS, Dønna, 58,5
31. Gerda Marie AS, Torangsvåg, 54,0
32. Peter Hepsø Rederi AS, Steinsdalen, 53,0
33. Gunnar Langva AS, Ålesund, 50,5
34. Herøyhav AS, Fosnavåg, 48,0
34. Rogne AS, Leinøy, 48,0

En stor del av de större fiskeriföretagen hör hemma i ÅLesund och Austevoll (Bekkjarvik, Torangsvåg, Storebø). Dominansen för pelagiska fiskeriföretag är inte heller lika stora som i Danmark och Sverige men ändå är 22 av företagen i huvudsak pelagiska fiskeriföretag. De tre första på listan är dock vitfiskföretag, dvs de fiskar främst torsk, kolja, sej, uer etc.

Østerbris

Østerbris, en snörpvadsbåt (ringnotsbåt)

Som jämförelse kan vi också titta på omsättningen i Norges största företag i fiskindustri och fiskerinäring  (siffror från 2012)

Namn, omsättning M NOK, antal anställda,2012

1. Marine Harvest ASA, 15 569, 6 389
2. Cermaq ASA, 11 782, 5 993
3. Austevoll Seafood ASA, 11 633, 5 280
4. Salmar ASA, 4 205, 823
5. Norway Pelagic ASA, 3 593, 480
6. Coast Seafood AS, 2 385, 26
7. Grieg Seafood ASA. 2051, ??
8. Nergård Gruppen AS, 1907, 447
9. Pronova BioPharma – BASF , 1 769, 314
10. Norway Royal Salmon ASA, 1 744, 105
11. Seaborn AS, 1 683, 26
12. Norsildmel AS, 1 650, 9
13. Norway Seafoods Group AS, 1 604, 870
14. Nordlaks AS – konsern, 1 600, 420
15. Sekkingstad AS, 1 491, 41
16. Nova Sea AS, 1 313, 197
17. Egersund Fisk AS, 1 247, 109
18. Brødrene Sperre AS, 1 192, 130
19. Bremnes Fryseri AS, 1 133, 261
20. Fjordlaks AS, 1 070, 172
21. Jangaard Export AS, 1 002, ??
22. West-Norway AS, 946, 9
23. Norsk Sjømat Holding AS, 900, 250
24. Alsaker-Gruppen AS, 879, 170
25. Hofseth International AS, 827, 186
26. Norwell AS, 807, 9
27. Enghav Konsern AS, 778, 180
28. Havfisk ASA, 774, 338
29. Nils Williksen AS, 760, 80
30. SinkabergHansen AS, 760, 183
31. Nils Sperre AS, 705, 60
32. Nordic Group AS, 633, 23
33. Domstein ASA, 603, 188
34. Villa Organic AS, 594, 121
35. Normarine AS, 560, 11
35. Holmøy Holding AS, 560, 162

Bland de 35 största fiskindustriföretagen finns 4 fiskeriföretag om austevoll räknas dit. Förutom Austevoll är det Nergård-Gruppen, Havfisk ASA och Prestfjord-koncernen (Holmøy Holding). Om en lista gjordes idag skulle den se lite annorlunda ut. Pelagia skulle finnas med, Enghav skulle det inte.

Listan omfattar totalt de 100 största sjömatsföretagen och de fiskeriföretag som förutom de redan 4 nämnda som platsar på listan är:

51. Brødrene Birkeland AS, 362, 55
56. Ervik Havfiske AS, 310, 82
57. Strand Sea Service AS, 306, 116
67. K. Halstensen AS, 245, 140
82. Eidesvik Havfiske AS, 201, 34
89. Eros AS, 187, ??

Ett svenskt företag skulle kanske kunna ta sig in på båda listorna som jag redovisat här, Det är Astrid Fiske AB. Minst tre danska företag också, Gitte Henning A/S, Rederiet Ruth AS och Ocean Prawns. Kommanditbolag och partrederier redovisar inte siffror på samma sätt så de skulle inte vara med på den andra listan. Däremot skulle eventuellt PR Asbjørn och PR Isafold kunna var med på den första lista över fiskeriföretag enligt redovisat fångstvärde.

För att kunna jämför med redovisningen av danska och svenska företag ska jag också redovisa bokförda tillgångar i norska fiskeriföretag. För att uppskatta dem har jag titta på de redovisningar som finns publicerade på proff.no. Problemet är att tillgångarna (de största är fiskerättigheter, dvs kvoter, och båtar) ibland finns bokförda i moderbolaget, men oftast i olika fiskerirelaterade dotterbolag. De senare har lagts ihop så det som redovisas nedan är en ungefärlig uppskattning. I Austevoll och Havfisk är det de redovisade bokförda tillgångarna i moderbolagen som finns med. Siffrorna är rätt i storleksordning, men inte på något sätt exakta.

1. Austevoll, 7 057
2. Havfisk, 2 074
3. Nergård, 1 860
4. Liegruppen Fiskeri, 1 510
5. Veibust, 890
6. Ytterstad, 880
7. Eros, 860
8. Halstensen, 780
9. Prestfjord, 750
10. Hansen-Dahl, 700
11. Strand, 650
12. Torbas, 650
13. Solhaug, 600
14. Olsengruppen, 560
15. Br. Birkeland, 550
16. Eidesvik Havfiske, 530
17. Hardhaus, 510
18. Ervik & Sævik, 510
19. Rosund, 500
20. Sørheim, 480
21. Kings Bay, 480
22. Giske Havfiske, 450
23. Møgster Havfiske, 440
24. H. Østervold, 440
25. Teige-gruppen, 440
26. Volstad, 440
27. Andenes Havfiske, 400
28. Atlantic Seafood, 400
29. Herøyhav, 390
30. Magnarson, 380
31. Roaldnes, 360
32. Ivan Ulsund, 350
33. Ervik Havfiske, 340
34. Herøybas, 330
35, Drønen Havfiske, 330

Listan är mer dominerad av pelagiska fiskeriföretag än vad listan över värdet på bolagen efter fångstvärde är. Detta avspeglar den lönsamhet som finns och funnits ganska länge i det pelagiska fisket i Norge. Fisket efter vitfisk verkar inte ha haft lika bra dagar de senaste åren. I den pelagiska flottan finns många väldigt nya fiskebåtar.

Geir II

Geir II, backebåt ägd av HP Holmeset.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!