Makrillbeståndet betydligt större än tidigare beräknat

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har reviderat sina beräkningar kring makrillbeståndet i Nordostatlanten. Istället för de tidigare beräknade 2,35 miljoner ton makrill ger de nya beräkningarna 4,2 miljoner ton makrill. Makrillbeståndet är alltså mycket större än vad tidigare beräkningar gett vid handen. Läs mer…

Nordiska rådet missnöjda med förvaltningen av makrillbestånden

Makrillbestånden i Nordatlanten har fiskats hårdare än vad forskarna rekommenderat under en lång rad år. Huvudorsaken till detta är att  Färöarna, Island och på senare tid också Grönland är missnöjda med fördelningen av makrillkvoterna mellan EU, Norge, Island, Färöarna och Läs mer…

Mycket makrill, mindre NVG-sill

Makrillbeståndet i Nordostatlanten och Norska havet är större än på mycket länge. Makrillen finns dessutom längre norrut och längre västerut än vad som varig fallet tidigare. Detta framgår av en rapport som gjorts av norska isländska och färöiska forskare: * I Läs mer…

Grönland missnöjda med makrillavtal

Nyligen slöts ett makrillavtal mellan EU, Norge och Färöarna. Island undertecknade inte avtalet, men en kvot har avsatts för dem ändå.  I avtalet finns dessutom en klausul som innebär en begränsning av den mängd makrill som EU-båtar kan fånga i Läs mer…