Största danska fiskeriföretagen 2014

I Danmark, precis som i Sverige, är yrkesfisket dominerat av familjeföretag. I Sverige är det främst ett företag som är större än de andra. En stor anledning till det är att bolaget har ett stort dotterbolag i Danmark. Det handlar om Astrid Fiske AB med dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S. Andra större svenskägda fiskeriföretag i Danmark är Gifico ApS, Themis Fiskeri A/S, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS och Odeskar A/S.

S 349 Gitte Henning

S 349 Gitte Henning

Flera av de största danska fiskeriföretagen är dock partrederier eller enskilda firmor och redovisar inga officiella siffror. Det gäller exempelvis PR Isafold och Asbjørn-koncernen som ägs av familjen Magnusen. Den av familjen Tindskard ägda koncernen med fiskebåten Beinur består av flera företag och det är svårt att få grepp om siffrorna. Företagen är bl.a. Tn Hirtshals ApS och Beinur Holding ApS. Samma problem gäller Tamme Bolts fiskeriverksamhet där försäljning och båtägande ligger i olika företag. Ett av företagen är Nordic Pelagic A/S i vilket det stora nederländska fiskeriföretaget Willem van der Zwan är minoritetsägare.

Siffror för den rätt stora Hametner-koncernen är inte heller tillgängliga då varje båt är en egen enskild firma eller partrederi. Ocean Prawns-koncernn består också av en rad olika företag som inte formellt ingår i samma koncern. Total omsättningen är svår att få grepp om, men bokförda tillgångar kan uppskatta ungefärligt. Båten S 456 Anne-Mie ägs numera av Astrid Fiskeri A/S.

Största danska fiskeriföretagen, bruttovinst miljoner DKK, 2013

Gitte Henning A/S, 157
Rederiet Ruth A/S, 141
S 456 Anne-Mie ApS, 124
Astrid Fiskeri A/S, 119
Cattleya A/S, 81
S 105 Sebastian ApS, 50
Themis Fiskeri A/S, 22
Gifico ApS, 17
Tn Hirtshals ApS, 16
Nordic Pelagic A/S, 14

Största danska fiskeriföretagen, bokförda tillgångar miljoner DKK, 2013

Gitte Henning A/S, 1 198
Rederiet Ruth A/S, 900
Ocean Prawns-koncernen, cirka 750-770
Astrid Fiskeri A/S, 691
Cattleya A/S, 327
Themis Fiskeri A/S, 217
S 456 Anne-Mie ApS, 209
S 105 Sebastian ApS, 154
S 433 Gitte Torben ApS, 134
Tn Hirtshals ApS, 130
Ny Kingfisher ApS, 128
Nordic Pelagic A/S, 128 (2012)
Gifico ApS, 123
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 99

Såväl Isafold som Asbjørn-koncernen borde vara med på topplistorna. Däremot kanske inte Hametner då den koncernen bara äger gamla båtar och inga kvoter. Precis som när det gäller Sverige är de flesta företagen på topplistan inriktade på pelagiskt fiske. Undantagen är Ocean Prawns som fiskar räkor vid Grönland och Kanada. Gitte Henning A/S och Tamme Bolt bedriver även demersalt fiske vid sidan av det pelagiska medan Kingfisher enbart sysslar med demersalt fiske.

Läs också: Största danska fiskebåtarna 201430% av Danmarks 20 största fiskebåtar är svenskägda

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!