HaV stänger fiske i Skagerrak för att skydda ungfisk

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i natt stängt ett område i Skagerak för fiskeStängningen gäller från natten mot onsdagen och 21 dygn framåt och omfattar allt fiske av exempelvis torsk, kolja, gråsej och vitling.

– Skälet är att det finns stora mängder av ungfisk i det aktuella området, säger Ingemar Berglund, chef för avdelning för fiskförvaltning på HaV.

Området i Skagerak som nu stängs för fiske är 50 nautiska kvadratmil stort och ligger väster om Tjörn och Orust. Stängningen träder i kraft klockan 03.30 (UTC) den 10 september och gäller till och med 1 oktober klockan 23.59 (UTC), totalt 21 dagar.

– Enligt EU:s kontrollförordning på fiskets område ska områden kunna stängas av tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerak och Nordsjön. Systemet trädde i kraft 1 september 2009, säger Ingemar Berglund.

Skagerak

Upptäckten av stora mängder ungfisk i området gjordes när kustbevakningen under måndagen kontrollerade ett fartyg.

– Andelen ungfisk i fångsten överskred det tröskelvärde som anges i EU-förordningen och då ska området stängas. Stängningen beror inte på att befälhavaren på det kontrollerade fartyget gjort något fel utan att det nu finns mycket ungfisk i området, säger Ingemar Berglund.

Det är andra gången som HaV beslutat om en realtidsstängning för fiske i Skagerak. Förbudet gäller för samtliga fartyg som fiskar i området, även utländska fartyg. Stängningen gäller allt fiske med andra redskap än flyttrål, snörpvad, drivgarn och pilkredskap med sill, makrill och taggmakrill som målarter, burar, skrapredskap för stora kammusslor eller nät. Det innebär att allt kräftfiske och räkfiske såväl som fiskfiske med bottentrål stoppas i det aktuella området.

Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs kommer bland annat att göras via satellitövervakning och genom kontroller av kustbevakningen till sjöss och med flyg.

– Vi förstår att stängningen kan skapa olägenheter för de fartyg som har detta område för sitt huvudsakliga fiske. Men sett ur ett biologiskt perspektiv är det nödvändigt. Det ger ungfisken en chans att växa till sig, säger Ingemar Berglund.

Frågan är om inte det hela är en bekräftelse på vad svenska västkustfiskare har hävdat under ett par år. Att det (återigen?) finns större och kanske bärkraftiga lekbestånd av torsk utanför den svenska kusten. De allt större fångster av torsk som de rapporterat kanske inte enbart bestå av vandrande nordsjötorsk som de flesta, förutom yrkesfiskarna, antagit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Fotnot. UTC står för koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time) och är referens för exakta tidsangivelser världen över.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!