Nederländernas största fiskebåtar 2014

Nederländernas fiskerisektor domineras av ett fåtal stora fiskeriföretag. Dessa företag bedriver fiske i europeiska såväl som afrikanska och sydamerikanska farvatten. Företagen har båtar som är hemmahörande i Nederländerna, Tyskland, Litauen, Storbritannien (England i första hand), Frankrike, äger andelar i båtar på Färöarna, i Danmark och Norge med flera länder. Det handlar om de fyra företagen Parlevliet & van der Plas, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Willem van der Zwan & Zonen samt det brittiska företaget Interfish som har nederländska ägare.

Dessa företag äger flera av de allra största fiskebåtarna som finns. Annelies Ilena som är den största fiskebåten i Nederländerna är också världens största fiskebåt. De tre fyra som kommer därefter i storlek ägs också av dessa nederländska företag och finns med i tabellerna. Det handlar om jättestora fabriks- och frystrålare som i allmänhet ägnar sig åt pelagiskt fiske. Registreringen för båtarna ändras regelbundet och flyttas till det land där företaget för tillfället innehar kvoter och fiskerirättigheter.

KW 174 Annelies Ilena

Annelies Ilena, världens största fiskebåt

Bland dotterbolag och intressebolag till Parlevliet & van der Plas återfinns bland annat franska Euronor, brittiska UK Fisheries, spanska Pesquera Ancora, Mecklenburger Hochseefischerei, Oderbank Hochseefischerei,Ostbank Hochseefischerei, Westbank Hochseefischere, Doggerbank Seefischerei och Ocean Food GmbH & Co i Tyskland och Atlantic High Sea Fishing
Company i Litauen. Dessutom är företaget huvudintressent i Comapeche i Frankrike som bland annat är delägare i en stor dansk räktrålare.

Cornelis Vrolijk har i år fusionerats med Jaczon BV och blivit ett ena företag efter att i flera år varit två företag med samma ledning och ägare. Cornelis Vrolijk har bland annat dotterbolagen France Pelagique S.a.r.l. och North Atlantic Fishing Co. Ltd i England. De flesta fiskebåtarna med nederländsk flagg ägs också av dotterbolag. Tidigare var bolaget också huvudägare till Frankrikes näst största fiskeriföretag, Dhellemmes.

Största fiskebåtarna med nederländsk flagg, bruttoton, ägare

KW 174 Annelies Ilena, 14 055, Vikingbank BV (Parlevliet & van der Plas)
SCH 302 Willem van der Zwan, 9 494, Willem van der Zwan & Zonen
SCH 81 Carolien, 7 053, Cornelis Vrolijk
SCH 24 Afrika, 7 005, Cornelis Vrolijk
SCH 118 Johanna Maria, 6 534, Cornelis Vrolijk
SCH 72 Frank Bonefaas, 6 512, Cornelis Vrolijk
SCH 123 Zeeland, 6 128, Cornelis Vrolijk
KW 172 Dirk Diederik, 5 099, Parlevliet & van der Plas
SCH 6 Alida, 3 274, Willem van der Zwan & Zonen

Genom att båtarna flyttas runt på olika sätt mellan olika länder och företag är det också intressant att lista de största båtarna som ägs av nederländska företag i andra länder.

Margiris

Margiris

Största fiskebåtarna i andra länder med nederländsk ägare, bruttoton, ägare, flaggland

KL 855 Margiris, 9 499, Atlantic High Sea Fishing (Parlevliet), Litauen
ROS 171 Maartje Theodora, 9 082, Westbank Hochseefischerei (Parlevliet), Tyskland
BX 791 Jan Maria, 7 646, Doggerbank Seefischerei (Parlevliet), Tyskland
ROS 785 Helen Mary, 7 278, Oderbank Hochseefischerei (Parlevliet), Tyskland
Franziska, 7 153, Pelagic Fishing Group (Willem van der Zwan), Peru (har flaggats om till nederländsk flagg)
H 171 Cornelis Vrolijk, 5 579, North Atlantic (Cornelis Vrolijk), England
LK 429 Altaire, 2 809, Altaire Fishing (Interfish), Shetland
SM 199078 Joseph Roty II, 2 436, Comapeche (Parlevliet), Frankrike
ROS 170 Annie Hillina, 2 417, Ostbank Hochseefischerei (Parlevliet), Tyskland
R 38 Ocean Tiger, 2 223, Comapeche (Parlevliet)/Ocean Prawns, Danmark
Ariadne, 2 180, Nordic Pelagic (Willem van der Zwan äger minoritetsandel), Danmark

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!