Två fiskare bland Danmarks 100 rikaste

Det handlar dels som bornholmaren Kristian Barslund Jensen från Nexø som är ägare till Ocean Prawns A/S. Han är enligt dansk media god för 1,7 miljarder DKK och på 47:e plats på listan över Danmarks rikaste familjer. Ocean Prawns bedriver räkfiske i Kanada och kring Grönland med tre större räktrålare, Ocean Tiger, Ocean Prawn och Atlantic Enterprise.  Utöver det äger företaget även några mindre fiskebåtar. Ocean Tiger som ägs ihop med franska Comapeche har hemmahamn i Rønne på Bornholm men är mycket sällan där. Enligt Fiskerforum började Barslund Jensen med en liten kustfiskebåt för att s småningom bli en av Danmarks rikaste personer genom att ägna sig åt räkfiske i fjärran vatten.

Den andra danske fiskaren på listan är Henning Kjeldsen som idag är bosatt i Skagen. Han äger via företaget Gitte Henning A/S Danmarks överlägset största fiskebåt, S 349 Gitte Henning, en pelagisk fiskebåt på 4 138 bruttoton. Utöver det äger företaget en rad andra mindre fiskebåtar. Henning Kjeldsen ligger på plats 79 med en förmögenhet på 1,2 miljarder DKK. Det motsvarar dessutom ungefär det bokförda värdet i Gitte Henning A/S. Moderbolaget i Henning Kjeldsens fiskerikoncern heter enligt uppgift Henning Kjeldsen Holding Aps. Kjeldsen är en av Danmarks största innehavare av fiskerättigheter, främst till pelagisk fisk som sill och makrill samt industrifisk som tobis, blåvitling, skarpsill (brisling) och vitlinglyra (sperling).

Förmodligen är den näst största ägaren av fiskerättigheter i Danmark den svenska familjen Johansson (Astrid Fiske) från Rörö som också är en de största innehavarna av fiskerättigheter i Sverige. I motsats till Kjeldsen äger Johansson också fiskexportföretag och musselodlingsföretag och frågan är när familjen Johansson hamnar på den svenska listan över miljardärer. De bokförda värdena i företag familjen Johansson kontrollerar eller äger del i är totalt ungefär 1 miljard SEK. Huvuddelen finns i Astrid Fiske AB, moderbolag i den koncern som äger en stor fiskebåt i Sverige, GG 764 Astrid och flera stora fiskebåtar i Danmark där de största är S 264 Astrid och E 532 Rockall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!