Ny snurrevad kan skilja på kolja och torsk

Norska fiskare och forskare har genom experiment och forskning tagit fram en snurrevad som kan skilja på kolja och torsk. Något som ofta kan vara viktigt då en begränsad kvot av den ena arten ofta innebär att fiskare måste sluta fiska på den andra arten långt innan kvoten för den är uppfiskad. I svenska vatten är det i allmänhet torsken som begränsar fisket, men i Norge kan det lika gärna var koljan.

Det som gjorts i Norge är att de konstruerat en snurrevad som samlar torsken och koljan var för sig genom att ha en avskiljning tvärs vaden. Genom att torsken och koljan har olika flyktbeteende. Torsken dyker mot botten och koljan försöker ta sig uppåt:

På forskningstokt med MS Artus ble to forskjellige seleksjonsanordninger testet i området ved Bjørnøya og Hopen fra 27. august til 9. september. Et nettpanel av store kvadratiske masker deler den bakerste delen av nota i øvre og nedre del. Hyse har sterk tendens til å søke opp og går igjennom kvadratmaskepanelet, mens torsken holder seg nede. I praksis kan en da la den ene arten svømme fritt ut av snurrevaden mens en fanger den andre arten.

I forsøkene ble en øvre og en nedre sekk med lik maskestørrelse montert bak skillepanelet. Fisk fra begge sekkene ble målt og talt for å se lengdeavhengig prosentfordeling oppe og nedre. Et kamera påmontert snurrevaden i mange av halene viste hvordan seleksjonsanordningene sto under tauinga.

Som ventet var mesteparten av torsken (80–95 %) i den nederste sekken, og mesteparten av hyse (70–80 %) i den øverste. Variasjon mellom hal forklares delvis av at artsseparasjonen er lengdeavhengig, dvs. den minste fisken søker i større grad opp. Torsk og hyse i den nederste sekken er i gjennomsnitt større. Prosentfordeling vil derfor variere med størrelsesfordeling av fisk i området.

Det hela visar att det skulle vara möjligt att fiska med en snurrevad som i princip bara fångar torsk eller bara fångar kolja. kanske är det också möjligt att konstruera en trål med liknande egenskaper, men det är sannolikt ännu bättre om trålare började fiska fisk med snurrevad istället då det anses skonsammare för bottnarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!