Resultatlösa förhandlingar om blåvitling och NVG-sill

Det har förhandlats om kvoter på atlantoskandisk sill (NVG-sill) och blåvitling (kolmule) i London. Först om blåvitling, sedan om  NVG-sill. En vecka har berörda länder pratat. Ingen överenskommelse har kunnat nås. Varken om blåvitling eller om NVG-sill. Snart är det dags att förhandla om kvoter på makrill i Nordatlanten.

Tidigare år har det varit svårt att nå en överenskommelse kring makrill. Huvudanledningen till svårigheterna att komma överens är Färöarna och Island som ofta vill ha större kvoter än vad fiskehistoriken ger dem och vad andra länder (läs EU och Norge) tycker att det ska ha. Resultatet har under fler år varit att främst Färöarna ägnat sig åt överfiske av sill och makrill. Något som orsakat handelskrig, bojkott av färöiska fiskprodukter osv.

Detta år kan makrillförhandlingarna kanske bli ännu mer problematiska då även Grönland ska vara med i samtalen.

Dessa förhandlingar har betydelse även för svenska fiskare som har en liten men viktig makrillkvot i Nordsjön och dessutom kvoter av NVG-sill i både EU-zon och norsk zon. Blåvitlingkvoten som Sverige innehar är liten och har ingen egentlig betydelse för svenska fiskare.

För svenska fiskare med danskflaggade båtar har kvoterna på makrill och NVG-sill ännu större betydelse än för svenska fiskare i Sverige. Flera svenskägda danska båtar har stora makrillkvoter och NVG-sillkvoter. Även här gäller att blåvitling betyder mindre för de svenskägda båtarna än för den pelagiska fiskeflottan i Danmark i stort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!