Det danska räkfisket och det svenska räkfisket

I senaste numret av Fiskeritidende (dock inte på nätet) finns ett antal artiklar om räkfisket i Skagerak och norska rännan. De har bland annat räknat ut att genomsnittspriset per kilo som svenska räkfiskare redovisar är orimligt högt. Detta även om de orimliga fångstsiffrorna i det svenska räkfisket tas för sanning. Orimligheten i fångstsiffrorna i det svenska räkfisket är att svenska räkfiskare landar 30% råräka och 70% kokräka, medan danska fiskare landar 70% råräka och 30% kokräka. De fiskar på samma fiskeplatser, bredvid varandra och med samma sorts trålar. Svenskarna hävdar dock att de fiskar mer selektivt än danskarna. Men även om det är sant så stämmer inte de priser som det redovisas att svenska fiskare fått.

De flesta danska båtar landar huvuddelen av sin fångst av kokräkor i Smögen eller Göteborg, svenska räkbåtar gör samma sak. Danska fiskare har i genomsnitt fått 13,56 danska kronor per kilo råräka och 85,17 danska kronor för kokräka i år. Det danska genomsnittspriset per kilo räka år 2013 var 37,66 kr per kilo räkor. Svenskarna borde rimligen ha fått liknande priser, men genomsnittspriset för svenska båtar och deras landade räkor år 2013 uppges vara 106,27 kronor. Även om det vars så att kokräkor under 2013 betalades med över 100 kronor kilot så är detta inte möjligt ens med svenskarnas påstådda fördelning av fångsten. Siffrorna blir orimliga.

När det gäller de svenska fångsterna så menar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) att svenska räkfiskare kastar ut 22% av sin egentliga fångst. De svenska räkfiskarna ägnar sig alltså åt olaglig uppgradering enligt såväl ICES som svenska Havs- och vattenmyndigheten som godtar ICES beräkning av de svenska utkasten och varje år räknar ner den svenska kvoten med vad utkasten beräknas till. Danska räkfiskare beräknas ha ett utkast av räkor på 9% och norska på ungefär detsamma. Men när det gäller norska räkfiskare så finns egentligen inga siffror så ingen vet egentligen hur det är.

Nordhavsräka

Nordhavsräka

Huvudproblemet i det svenska räkfisket är att det finns för många fiskebåtar som fiskar räkor. 62 båtar har tillstånd och fiskar i år på en kvot som är 1 243 ton i Skagerak och 123 ton i norska rännan i Nordsjön. Danska fiskare har 2 308 respektive 357 ton i de bägge mrådena. Nästan dubbelt så mycket. Skillnaden är att det i Danmark bara finns 10 båtar som fiskar på den aktuella kvoten. Det danska räkfisket har anpassats till den resurs som finns, det svenska har det inte. Det är dags att så sker.

Anpassningen i Danmark har skett genom att individuella överförbara fiskerättigheter införts. Det är dags att införa motsvarande system i det svenska räkfisket. Det finns ett motstånd mot detta bland många mindre räkfiskare i norra Bohuslän. Men både danska och svenska erfarenheter visar att införandet av individuella överförbara fiskerättigheter inte slår extra hårt mot kustfisket. Istället visar det sig att det kustnära fisket klarar sig mycket bra efter att individuella överförbara fiskerättigheter införts så länge det sker på rätt sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Det danska räkfisket och det svenska räkfisket”

Kommentarer är stängda.