Ljungsvik & Carlsson – ett försök till fiskerikoncern på 1970-talet

Ljungsvik & Carlsson AB  var ett skeppsmäkleri som på 1970-talet med anledning av sillboomen på Nordsjön satsade på att bygga upp en industrifiskeflotta med snörpvadsbåtar och trålare. Eftersom sillboomen var konstgjord och ett resultat av nya fiskeredskap, den variant av snörpvad som kallas ringnot, ledde det till utfiskning av sillen och konkurs för Ljungsvik & Carlsson AB.

Den mest spektakulära och udda båten som företaget ägde var UA 530 Seiko, ursprungligen byggd 1940 som beväpnad eskortångtrålare för den brittiska marinen med namnet Morris Dance. Tjänstgjorde i huvudsak vid Afrikas kuster under andra världskriget. 1947 såldes båten till Stavanger i Norge och 1951 till Partrederiet Tottan (Engebretsen & Hauan) i Tønsberg. Fick då ny motor, en diesel, förlängdes och bygges om till sälfångstfartyg/lastfartyg med namnet Tottan. Därefter fram till 1953 uthyrd till Frankrike och Australien för att delta i vetenskapliga expeditioner i Antarktis och en brittisk expedition till norra Grönland. Användes 1953-1955 som sälfångstfartyg i Nordatlanten, för att 1955-59 hyras ut till en vetenskapliga expeditioner igen. Båten finns på flera frimärken och på en mängd foton från olika delar av världen.

TottanTottan

1959 såld till Bergen och 1960 till AS Rieber & Co i Tromsø med namnet Kvitfjell. Användes fortfarande som sälfångstfartyg, sålt som det till Carino Co Ltd i Kanada år 1968. Ibland fiskade båten även sill. Vidaresålt till Interfish Ltd i Kanada år 1972. Samma år fattade båten eld i Skagerak och fick bogseras in till Göteborg efter att branden släckts. Köpt av Ljungsvik & Calrsson året efter. De lät rusta upp båten på AB Hälsö Varv samt byggde om den till snörpvadsbåt för sillfiske i Nordsjön. Ny motor, bogpropellrar och annat installerades. Även Hälsö Varv (tidigare J.W. Bergs) ägdes av Rolf Ljungsvik och Jörgen Carlsson.

Varvet på Hälsö köptes av Ljungsvik och Carlsson år 1973. Jörgen Carlsson var son till Sigward Carlsson som då ägde Knippla Skeppsvarv. I oktober 1974 fanns 19 fiskebåtar i order, varav två trålare beställda av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC), de blivande GG 921 Bohuslän och GG 922 Halland. 16 av båtarna i order var till utländska beställare. Emellertid kom varvet att göra mycket stora förluster på de sista båtarna det byggde, däribland Bohuslän och Halland, varvid konkursen var ett faktum. I april 1975 gick varvet i konkurs. En starkt bidragande orsak till de ekonomiska problemen var oljekrisen vid mitten av 1970-talet, men även en alltför snabb expansion med inköp av en stor docka från Lindholmens varv i Göteborg och inhyrning av Berg & Johansson varv på Hönö spelade stor roll.

Ombyggd 1974 fick Morris Dance/Trottan namnet UA 530 Seiko och fick Grundsund som hemmahamn. Skeppare på båten blev Gunnar Karlsson från Grundsund, tidigare skeppare på Ingo och morbror till tidigare boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson. Ska vid denna tid ha varit på 490 bruttoton, vilket bör ha gjort båten till en av de större i den svenska fiskeflottan.

UA 530 Seiko

UA 530 Seiko i Göteborg

Redan 1976 gick Ljungsvik & Carlsson dock i konkurs och båten såldes till Göteborgs Dykteknik AB och fick namnet Deep Diver. Avregistrerades som fiskebåt. Även detta bolag gick dock i konkurs, det skedde 1984. Båten köptes av Rederi AB Sjövik (senare Swedia) på Donsö och blev nu fiskebåt igen, GG 869 Sjövik. Tycks dock aldrig ha använts som det utan låg still vid Gullbergskajen. Såld 1987 till Nordic Fishing Management Inc i Panama , ett företag ägt av det norska paret Thurid och Björn Borgan Hansen. Finns enligt internationella skeppsregister kvar än idag, med samma bolag som ägare och hemmahörande i Mauretanien med namnet Sjovik. Men det är mycket osäkert om båten existerar i verkligheten. Sannolikt gör den inte det.

Enligt artiklar av Terje W. Fredh och Krister Bång i Länspumpen nr 2/2007 ägde Ljungsvik & Carlsson flera fiskebåtar, andelar i fiskebåtar och ansvarade för driften av ytterligare några. De ska ha varit delägare i Västkustfiskarnas två trålare GG 921 Bohuslän och GG 922 Halland samt UA 960 Abba. Den senare var en av Sveriges största fiskebåtar på sin tid. Huvudägare i Bohuslän och Halland var Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund och huvudägare i UA 960 Abba var Abba-Fyrtornet AB. UA 960 var utrustad för snörpvadsfiske (ringnotsfiske) och trålfiske och stod färdig 1975. Nåt trålfiske blev det aldrig och när fiskegränserna utvidgades och sillen tog slut så såldes båten först till Norge år 1976 där den hette Gerda Marie och 1987 till Fraserburgh i Skottland där den fick namnet Sunbeam. Därefter hade den boliviansk flagg ett tag (något som troligen tyder på inblandning i tveksamt fiske nånstans) och 2005 kom den tillbaks till Sverige. Ägare var då Sunbeam Fishery AB som idag är ett dotterbolag till Bryngeld Fiskeri AB. Båten var vid denna tid på 696 bruttoton.

Slutligen hamnade båten i Finland under namnet FIN 134 K Windö år 2008. Idag är det en annan båt som heter WIndö som ägs av Kotka Fiskeri, ett företag ägt av familjen Bryngeld. Den tidigare Abba/Sunbeam/Windö har av allt att döma skrotats.

GG 150 Älvsborg, FIN 134 K Windö och S 158 Saron

GG 150 Älvsborg, FIN 134 K Windö och S 158 Saron i Fiskebäck, december 2011. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

GG 921 Bohuslän hamnade så småningom med privat ägare i Fiskebäck, men såldes senare till Västsahara där båten numera fiskar under namnet Al Hamd. Numera är båten på 394 bruttoton. Systerbåten GG 922 Halland blev 1979 GG 399 Sette Mari för att 1982 bli GG 505 Polar för att 1990 bli GG 525 Påskön. Idag heter den Landy om den faktiskt existerar och är hemmahörande på S.t Vincent & Grenadinerna i Västindien. Tonnaget är 296 bruttoton

GG 921 Bohuslän

GG 921 Bohuslän. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

De båtar de ska ha varit inblandade i driften av och ägare av eller delägare i var GG 900 Stromboli åren 1972-74, GG 969 Ajax från Göteborg åren 1974-75, GG 127 Burma under åren i Göteborg, dvs 1973-74 och  GG 249 Brittana från Knippla. Skötseln av dessa båtar bör ha skett 1973-75 då i alla fall GG 127 Burma deltog i industrifiske efter skarpsill i Nordsjön vissa av de åren. Ägare av Burma var Göran Ohlsson, Lars Larsson, Anders Ohlsson och Jan Johansson. GG 900 Stromboli hette fram till 1972 GG 9 Fanö och hade Knippla som hemmahamn. Också denna båt byggdes 1968. 1975 såldes Burma och Stromboli till Danmark. GG 900 Stromboli finns än idag i Norge med namnet Skude Senior efter en lång tid i Danmark som Bente Loth, Stromboli och Pernille From. Numera rejält ombyggd och på 405 bruttoton. Ajax var den båt som byggdes 1967 som GG 569 Vingaborg. Namnbyte och eventuellt ägarbyte skedde 1974. 1979 såldes Ajax till Norge och fick namnet Traal. Idag heter båten Lønningen 1 och är på 428 ton och är upplagd. Kanske redan skrotad.

GG 900 Stromboli

GG 900 Stromboli. Foto: Mats Plahn/Fiskebåtar.se

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!