GG 450 Lavön – en svensk bomtrålare

1989 beviljades tillstånd för en så kallad bomtrålare i Sverige. Veterligen är det första och enda gången som det funnits en bomtrålare som fiskat med svensk flagg. Bomtrålning hör till det mesta skadliga fisket vad det gäller påverkan på bottnarna. 1990 kom båten till Sverige och fick numret och namnet GG 450 Lavön. Lavön var på 511 bruttoton vilket var en mycket stor svensk båt på den tiden. Även idag skulle den vara stor. Innan den hamnade i Sverige hade den nederländsk flagg och hette UK 173 Lubbertje Kramer. Ägare var ibland Fish Con Urk BV och ibland Ichtus & Post BV.

lavön2_plahn

GG 450 Lavön. Bilden från Fiskebåtar.se.

Ägare i Sverige var bolaget Fiskano AB, enligt vissa uppgifter hälftenägt av nederländska intressen och hälftenägt av svenska. Andra uppgifter tyder på att det var ett helt nederländskägt företag. Detta bolag hade dessförinnan, 1989, köpt en annan båt med samma nummer och namn. Den GG 450 Lavön köptes från familjen Arvidsson i Rönnäng och hette fram till 1988 GG 778 Lövön. Denna äldre båt ersattes 1990 med bomtrålaren som fiskade på svenska kvoter i Skagerak och på framförhandlade kvoter i Norges och EG:s fiskezoner i Nordsjön. 1991 var Lavön inblandad i ett rättsfall om illegalt fiske, men om jag förstår det rätt så slapp båten straff efter att de överklagat ett tidigare beslut. Som svensk fiskade båten också utanför Namibia år 1992.

GG450_Lavön_plahn

GG 450 Lavön. Bild av Mats Plahn, Fiskebåtar.se.

Båten såldes till Norge år 1996 och blev R 450 K Fiskeberg, från 1999 R 450 K Fish Hunter. Ägare i Norge var hela tiden Fish Hunter AS. Nederländska T. van Slooten & L Post var ägare av eller delägare i det norska bolaget.

Fiskano som företag finns fortfarande kvar, nu som ett nederländskt bolag, Fiskano BV, som har en omfattande export av fisk till Sverige. Ägare av företaget är Klaas Post via Fish Con Urk BV och svensk representant är Johan Nilsson. Familjen Post synes alltså ha varit inblandade sen 1980-talet i företaget Fiskano. Även vad det gäller GG 450 Lavön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!