Pelagiska fiskerättigheter på Grönland 2014

När det gäller pelagiska fiskerättigheter i grönländska farvatten handlar det idag främst om makrill och historiskt huvudsakligen om lodda. Under 2014 fanns det vissa loddakvoter, men de var inte så stora. Under flera år fanns det inga eller i stort sett inga, men 2011 fiskades på 5 012 ton lodda av grönländska båtar samt 70 051 av utländska. Fördelningen på enskilda fiskebåtar eller företag är okänt.

Timmiarmiut

Timmiarmiut, tidigare Atlantic VIking

Sen 2012 är dock makrillfisket det viktiga, med ett fiske av grönländska fiskebåtar  i grönländska vatten på 5 219 ton år 2012 och 52 296 ton år 2013.  Samma år var den fiskade mängden sill 2 221 ton. Inför 2014 fastställde Grönland helt på egen hand och utanför alla överenskommelser en TAC på 100 000 ton som fördelades enligt följande:

Fiskerättigheter makrill, 2014, företagsnamn, ton, moderbolag/ägare

Royal Greenland Pelagic A/S, 10 000, Royal Greenland
Timmiarmiut Fishing A/S, 10 000, Royal Greenland
Arctic Prime Fisheries ApS, 10 000, isländska Brim är minoritetsdelägare
Polar Pelagic A/S, 9 000, Polar Seafood äger 67% och isländska Sildarvinnslan 33%
Sigguk Trawl A/S, 9 000, Polar Seafood
Siguaq Trawl A/S, 6 000
Greenland Fish & Offshore ApS, 6 000
Halibut Greenland ApS, 6 000
Sermilik ApS, 5 000
Fiskeriselskabet Ole Jacob Petersen ApS, 5 000
Greenland Ocean Fishing ApS, 5 000
Malik Seafood ApS, 4 000
Northern Seafood ApS, 3 000
Naternaq ApS, 2 000

Sammantaget innehar Royal Greenland rättigheter att fiska 20 000 ton medan Polar Seafood innehar rättigheter till 18 000 ton. Arctic Prime Fisheries har tidigare ägts av färöiska JFK Trol.

Polar Amaroq

Polar Amaroq

TAC för sill för 2014 bestämdes till 15 000 ton,, för guldlax och blåvitling till 10 000 ton vardera. 20 000 ton av de totala pelagiska kvoterna reserverades för fiskebåtar med koppling till EU.

Utöver detta fiskar grönländska fiskebåtar i isländska farvatten där de fiskade 27 720 ton lodda år 2013, i färöiska vatten där de tog upp 2 050 ton sill och 2 001 ton blåvitling samt i internationella vatten i Nordatlanten är de fångade 7 414 ton sill. Vissa år fiskar de också efter sill i norska farvatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!